Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

MED-uddannelse for tillidsrepræsentanter

Hvis du udover dit TR-hverv har plads i et MED-udvalg kan du se dine uddannelsesmuligheder her:

MED-grunduddannelse

Parternes UddannelsesFællesskab (PUF) udbyder en 14,8 times MED-grunduddannelse, der sætter fokus på MED-samarbejdet som en aktivitet, der skal skabe værdi for samarbejdet om kerneopgaven og understøtte trivsel på arbejdspladsen. Som deltager får du en introduktion til det formelle aftalegrundlag for MED-samarbejdet og til MED-idéen.

PUF tilrettelægger uddannelsen fleksibelt efter aftale med den enkelte kommune/region. Grunduddannelsen er obligatorisk for ledere og medarbejdere i MED-udvalg og skal gennemføres inden for det første funktionsår.

Læs mere om MED-uddannelse

MED-uddannelse efter grunduddannelsen - Klippekortsordningen

Efter MED-grunduddannelsen har alle ledere og medarbejdere, som indgår i MED-systemet ret til supplerende uddannelse (klippekort):
1 dag pr. funktionsår for ledere og medarbejdere, der varetager enten arbejdsmiljøfunktionen eller samarbejdsfunktionen. (Jf. MED-rammeaftalen bilag 13, Bb).

Læs om Klippekortsordningen

Du kan selv undersøge, hvad der er aftalt omkring MED-uddannelse i din kommune eller region.
I nogle lokale MED-aftaler er det fx også aftalt, at alle MED-repræsentanter skal gennemgå  den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

Spørg evt. næstformanden i dit lokale MED-udvalg, hvad der gælder for dig.

FOAs lærings- og uddannelsestilbud hvor MED-emner indgår:

Linjeuddannelsen:

På linje 4 på FOAs Linjeuddannelse er der udelukkende fokus på MED-stof. Linjeuddannelse varer fire dage og målgruppen er FTR, TR og AMR med plads i et overordnet MED-udvalg.

FOAs grunduddannelser: 

På FOAs grunduddannelser for TR, AMR og TR-suppleanter vil emnet 'MED og indflydelse' indgå som en del af disse forløb:

 • Kernekursus for TR
 • FOAs faglige AMR-uddannelse
 • Grundkursus for TR-suppleanter 

Læringsaktiviteter: 

Inden for nedenstående læringsaktiviteter, som du kan blive tilbudt på baggrund af din aftale med FOA (TR-, AMR- og FTR-aftalerne), er MED er et centralt emne:

 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Kompetenceudvikling på arbejdspladsen
 • Indgå aftaler om stillinger og faggrupper
 • Udbud, udlicitering og konkurrenceudsættelse
 • Budgetindflydelse på din arbejdsplads
 • Budget og økonomi i kommunen
 • Budget og økonomi i regionen
 • Indflydelse på arbejdsforhold
 • Grundlæggende viden om personalepolitiske retningslinjer
 • Udarbejde personalepolitiske retningslinjer