Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter

FOA tilbyder alle tillidsrepræsentanter en grunduddannelse, som består af et kernekursus og nogle basismoduler. Det er din FOA-afdeling, der står for at planlægge din grunduddannelse.

Det lærer du på TR-grunduddannelsen

TR-grunduddannelsen er første trin i FOAs uddannelsestilbud til dig, og tager udgangspunkt i dét at være nyvalgt tillidsrepræsentant.

Du lærer om de opgaver, der følger med valget og at handle på dine kollegers vegne.

TR-grunduddannelsen giver dig:

  • styrket motivation og engagement til at løse opgaverne
  • træning i at stå frem og få tingene sagt
  • mulighed for at få afprøvet dine synspunkter og holdninger i dialog med andre tillidsrepræsentanter
  • fællesskab med andre tillidsrepræsentanter forståelse for, hvordan du som tillidsrepræsentant kan handle på dine kollegers vegne
  • viden om relevante aftaler og regler på din arbejdsplads
  • fortrolighed med rollen som TR.

Hvordan er TR-grunduddannelsen tilrettelagt

TR-grunduddannelsen består af et Kernekursus på 10 dage, og kan være med et forskelligt antal kursusmoduler, der følger efter Kernekurset.
Antal kursusgange i Kernekurset er forskelligt, alt efter hvordan din FOA-afdeling har valgt at tilrettelægge TR-grunduddannelsen.

Du deltager på kursus sammen med andre tillidsrepræsentanter, og du har opgaver, som du løser og træner på din arbejdsplads.

Læs meget mere om TR-grunduddannelsen i FOA-pjecen "Velkommen på holdet"

Se og tilmeld dig læringsaktiviteter ("Din aftale med FOA")