Særligt til tillidsvalgte

Sådan gør I: Valg af tillidsrepræsentant

Det er nemt at vælge tillidsrepræsentant. Se her, hvordan I gør.

Start med at kontakte din lokale FOA-afdeling. Hvis afdelingen har en lokal valgprocedure, så følges den.

Både arbejdsgiverne og FOA lægger vægt på, at der er valgte tillidsrepræsentanter på alle de arbejdspladser, hvor det er muligt. Og i følge aftalen skal du som valgt tillidsrepræsentant, ”gøre dit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold”.

I TR-aftalen, som FOA har indgået i samarbejde med arbejdsgiverne står der, at I skal være mindst fem ansatte indenfor samme faggruppe, for at kunne vælge en TR.

I TR-aftalen står der også, ”at det bør tilstræbes, at pågældende vælges for 2 år ad gangen med det formål at styrke TR's muligheder for at udføre sit TR-arbejde bedst muligt”.

Skema til registrering af valg

Hvis din afdeling har lagt et valgskema til brug ved registrering af valget, så finder du det på denne side:

Skema til registrering og anmeldelse af tillidshverv

Køreplan for valg af tillidsrepræsentant

Mere hjælp til opgaven

Aftaler

MED-håndbog, 2015 (KL og Forhandlingsfællesskabet)
Se kapitel 3, § 10, 12 og 13 for valg af TR, FTR og suppleanter.

MED-håndbog, 2018 (RLTN, Forhandlingsfællesskabet, FOA og AC)
Se kapitel 3, § 10, 12 og 13 for valg af TR, FTR og suppleanter.

SU-aftale (KL og Forhandlingsfællesskabet)
Se afsnit A, § 1, 2 og 4 for valg af TR, FTR og suppleanter.