Særligt til tillidsvalgte

Den overordnede rolle som TR

Som tillidsrepræsentant er din primære rolle at være med til at sørge for gode og rolige arbejdsforhold på arbejdspladsen. Det gør du bl.a. ved at arbejde for at både FOAs overenskomstmæssige samt lokalt indgåede aftaler bliver overholdt.

Rollen som tillidsrepræsentant betyder overordnet at: 

  • Du er valgt som repræsentant for FOAs medlemmer på den eller de arbejdspladser, du dækker og har derfor mandat til at forhandle på deres vegne. 

  • Du er FOAs talerør og forlængede arm ude på arbejdspladsen og skal være med til at sørge for, at FOAs overenskomstmæssige aftaler bliver overholdt. Du skal desuden være med til at sørge for at lokale aftaler overholdes og følges. 

  • Du er talsmand for dine kolleger og skal derfor videregive fx klager, opfordringer og forslag fra dine kolleger til ledelsen. 

  • Hvis du sidder i medindflydelsesudvalget (MED) enten på din arbejdsplads, i kommunen eller regionen, er det din rolle at sætte dine kollegers synspunkter på dagsordenen og være med til at udarbejde retningslinjer og politikker. 

  • Du skal være med til at sætte fokus på faglige spørgsmål på arbejdspladsen gennem fx fyraftensmøder, netværksmøder eller medlemsmøder. 

Dilemmaer som tillidsrepræsentant