Særligt til tillidsvalgte

Mandat og forhandlingsret som TR

Som tillidsrepræsentant er du valgt af dine kolleger, og med valget har du fået mandat til at repræsentere dem og forhandle og indgå aftaler med fx ledelsen på deres vegne. 

Som dit demokratiske bagland skal dine kolleger inddrages og høres inden en forhandling - du skal med andre ord sikre dig, at dit mandat er i orden.

Sådan kan du indhente og afklare dit mandat:

  • Hold møder med kollegaerne på fx medlemsmøder og diskuter og bliv enige om, hvad der skal forhandles om. 
  • Find ud af hvad I gerne vil opnå. 
  • Hvis du har kolleger placeret på andre arbejdspladser end din egen, skal du sikre dig, at de også bliver hørt - enten ved møder, via mail eller telefon.

TRs forhandlingsret

Inden en forhandling med ledelsen skal du sikre dig, at du har retten at forhandle inden for det pågældende område. Hvis du er i tvivl så spørg din FOA-afdeling eller din fællestillidsrepræsentant. Du skal desuden vide, hvad du skal forhandle om, hvem du forhandler for og inden for hvilke rammer, resultatet nogenlunde skal ende.

 

TRs forhandling på vegne af FOA-afdelingen

I nogle tilfælde får tillidsrepræsentanten delegeret retten til at forhandle på vegne af FOA-afdelingen. Det kan fx være inden for lønforhandlinger eller retten til at forhandle egne TR-vilkår.

For at du kan forhandle på afdelingens vegne, skal du indgå en aftale med din FOA-afdeling om de emner, du får forhandlingsretten til. Dette gør du fx til din TR-samtale med afdelingen, hvor du får din TR-aftale. Hvis du har fået delegeret forhandlingsretten, skal du kende de rammer for forhandling, der evt. er udstukket fra afdelingen. 


Hvis du er i tvivl spørg din FOA-afdeling.