Særligt til tillidsvalgte

Samarbejde mellem TR og AMR

Sammen får I indflydelse på arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen

Styrk samarbejdet mellem TR og AMR.

Pjecen indeholder en kort afklaring af rollen som AMR og TR. Fokus er på samarbejde, mødestruktur og synlighed på arbejdspladsen. Den giver gode råd til, hvordan I kan rejse en sag i AMO (Arbejdsmiljøorganisationen) og i MED-systemet (medindflydelse og medbestemmelse).

Læs også om, hvordan I kan håndtere en eventuel uenighed med arbejdsgiveren.

Hent pjecen om samarbejde mellem TR og AMR