Særligt til tillidsvalgte

Partshøring

Partshøringer på opsigelser, væsentlige stillingsændringer og advarsler

Vejledningerne kan udlevere til medlemmer, der har modtaget partshøring på opsigelse eller væsentlige stillingsændringer.

Vejledning til partshøring på opsigelser 

Hent vejledning til partshøring på væsentlige stillingsændringer