Særligt til tillidsvalgte

Karantæneregler

Læs her om karantænereglerne, blandt andet hvis din kollega opsiger sit arbejde uden gyldig grund

Da der er tale om effektiv karantæne, kan man kun afvikle karantænen på tidspunkter, hvor man ellers vil have ret til at få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge, dvs. man kan ikke afvikle en karantæne med selvoptjent ferie.

Bliver man idømt 2 effektive karantæner inden for 12 måneder, vil man blive udelukket for dagpenge indtil man som fuldtidsforsikret har haft 300 arbejdstimer inden for 10 uger.

Har du spørgsmål eller er du i tvivl, så ret henvendelse til a-kassen, FOA Social- og Sundhedsafdelingen.