Særligt til tillidsvalgte

Løntjek til medlemmer

Der er 5 former for løntjek

  1. Overordnet løntjek er det løntjek, der sikrer OK elementer
  2. Stikprøve-løntjek laves, når medlem ikke kender til specielle problemer
  3. Stikprøve-løntjek på specifikt problem laves, når medlem mener, at der er specifikke problemer
  4. Grundigt løntjek på specifikt problem laves, når der i stikprøvetjekket findes fejl på specifikke problemer
  5. Grundigt tjek laves, når der ved stikprøve-løntjek findes gentagne og flere lønproblematikker.

Afklar med medlemmet, om der er specifikke ting, der skal tjekkes, eller om det er et overordnet tjek - brug forventningsafstemningsskemaet. Hvis du ikke bliver enig med ledelsen, skal sagen videre til fagforeningen – følg vejledningen i uenighedens vej.

VIDEO - hurtigt løntjek

Herunder kan du se en række videoer, der viser dig, hvilke elementer du skal tjekke på lønsedlen, og hvor du finder dem på lønsedler fra henholdsvis KMD og Silkeborg Data (SD). 

Der er fem videoer i hver række. Brug pilene til at komme frem og tilbage i rækken.

Under videoerne kan du downloade de procedurer, værktøjer, skabeloner og beregnere, du kan få brug for i forbindelse med løntjek.

 

VIDEO - hurtigt løntjek

Herunder kan du se en række videoer, der viser dig, hvilke elementer du skal tjekke på lønsedlen, og hvor du finder dem på lønsedler fra henholdsvis KMD og Silkeborg Data (SD). 

VIDEO - hurtigt løntjek

Herunder kan du se en række videoer, der viser dig, hvilke elementer du skal tjekke på lønsedlen, og hvor du finder dem på lønsedler fra henholdsvis KMD og Silkeborg Data (SD).