Særligt til tillidsvalgte

Lønpolitik, strategi og værktøjer

Her finder du FOA SOSUs politik, strategier og værktøjer til brug for din forhandling af lokal løn. Brug værktøjerne aktivt i din forberedelse til forhandling af både nyansættelser og årlige lønforhandlinger