Faste Teams

Med faste teams har kommuner oplevet at øge kontinuiteten og skabe stabilitet for borgerne, pårørende og medarbejdere i hjemmeplejen. Det giver kvalitet og faglig stolthed, viser VIVE-evaluering.
Herunder har vi samlet viden og erfaringer fra andre kommuner til inspiration.

En stor del af landets kommuner er i fuld gang med projekter og omorganiseringer, der søger at gentænke ældreplejen.

Arbejdet med faste teams – også kaldet ’selvstyrende teams’, ’samskabende teams’ eller noget helt tredje – har fundet inspiration fra både den hollandske Buurtzorg og den svenske Västervik. Og nu er en lang række kommuner ude i landet i gang med at finde deres egen, danske model.

Men ligesom det er svært at finde ét begreb, som dækker over alle de forskellige tilgange, er det svært at skulle finde én model, der skal kunne dække over alle de forskellige kommuners behov. Fælles for kommunernes erfaringer er dog, at det handler om at skabe øget selvplanlægning, selvvisitering og selvstyre indenfor faste teams.

Når der skal etableres faste teams i ældreplejen, er der flere overvejelser, som både medarbejdere og ledelsen skal forholde sig til i processen. Man skal overveje teamets størrelse og kompetencer, tale om hvordan man skaber fælles forståelse af kerneopgaven såvel som fælles spilleregler og tydeliggøre den ressourcemæssige ramme for teamet.

Nedenstående er tænkt som inspiration til nogle af de samtaler, der er vigtige af tage, og indblik i andres erfaringer. Det er ikke meningen, at du som tillidsrepræsentant skal stå alene med projektet, men derimod håber vi, at det giver blod på tanden til at tage det med videre til dine medarbejdere og leder.

Gode råd til processen

FOA har ud fra kommunernes erfaringer samlet en række emner, som vi anbefaler at medarbejdere og ledelse forholder sig til i processen med at etablere mindre faste teams i ældreplejen. 

Andres erfaringer til inspiration

Evaluering af "Nærhed i Omsorg"

VIVE har fulgt seks kommuner, der alle har deltaget i Fremfærd Sundhed og Ældres udviklingsrum Nærhed i Omsorg. Kommunerne har foreløbig haft gode erfaringer med organisering i mindre teams i forhold til at sikre kontinuiteten og opnå lavere sygefravær blandt medarbejdere. Samtidigt opleves det, at ved at organisere sig tværfagligt, kan man levere en bedre indsats til borgerne