Vejledning om overvågning

Vi ser desværre flere tilfælde af, at pårørende sætter overvågningsudstyr op, for at holde øje med plejen af borgerne. I FOA betragter vi overvågningen i arbejdet som psykisk vold og chikane, og derfor skal der altid handles. Her er en vejledning til handling til handling.

Forebyg:

Overvågning kan være et udtryk for mistillid og konflikt. Hold fast i den gode dialog med borgeren/de pårørende, inden det kommer så vidt.

Hvis der er kamera i hjemmet, fordi de pårørende gerne vil holde øje med borgeren, kan I aftale med de pårørende, at I slukker for kameraet, når I går ind i hjemmet.

Det er en god idé, at I har information om samarbejde i jeres velkomstmateriale til pårørende.

 

Sig det højt:

Hvis du bliver overvåget, så sig det med det samme! Hiv fat i din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant og din leder. Det er din arbejdsgivers ansvar, at du kan gå på arbejde i et trygt arbejdsmiljø.

Som det første skal din leder tage snakken med dem, der overvåger, fortælle dem at det er et problem, og forsøge at få dem til at stoppe.

Vi anbefaler, at I altid melder overvågningen til arbejdstilsynet, hvis I ikke kan få løst situationen med jeres ledelse, så de kan vurdere det psykiske arbejdsmiljø og eventuelt handle.

Hvis overvågningen har medført sygefravær, skal der anmeldes en arbejdsskade, og der kan rejses krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for svie og smerte.

 

Arbejdsgiver:

Hvis situationen går i hårdknude, og overvågningen fortsætter, skal leder/arbejdsgiver sætte noget andet i værk for at mindske den psykiske belastning, fx:

  • Sætte dobbeltbemanding på, så ingen skal stå i situationen alene.
  • Lave retningslinjer, så opgaverne udføres på samme måde af alle de medarbejdere, der kommer hos den pågældende. Det gør den enkelte mindre sårbar for kritik. Usikkerhed forstærker ubehaget ved overvågning.
  • Klæde medarbejderne på til dialogen med pårørende. Fx viden om kommunikation og konfliktløsning.
  • Vise støtte og opbakning til medarbejderne og give medarbejderne mulighed for individuel psykologbistand - og have respekt for, at mistillid, konflikt og overvågning er en ekstra belastning i et arbejde, der i forvejen rummer høje følelsesmæssige krav.
  • Gøre borgeren opmærksom på, at offentliggørelse af billeder af medarbejdere på internettet ikke er tilladt ifølge reglerne om databeskyttelse. Det øger utrygheden ved overvågning, hvis man skal bekymre sig over om man bliver udstillet offentligt, for eksempel på Facebook.

 

Søg hjælp:

Hvis du har brug for sparring og rådgivning er du altid meget velkomne til at kontakte arbejdsmiljøkonsulent i FOA Social- og Sundhedsafdelingen Nina Schneidermann, mail: nika@foa.dk Tlf.: 21 16 98 55.

 

Hvordan er reglerne om video-overvågning?

Borgeren må godt have overvågningsudstyr i eget hjem, men det skal skiltes, så medarbejderne er klar over, at der finder overvågning sted.

Borgere eller pårørende må ikke overvåge medarbejdere ved hjælp af skjult kamera.

Det er FOAs opfattelse, at medarbejdere ifølge Arbejdsmiljøloven bør kunne nægte at udføre arbejdet, hvis overvågningen krænker den personlige integritet. Men i en konkret sag fra 2022 afgjorde Arbejdsretten, at en gruppe medarbejdere ikke kunne nægte at arbejde hos en borger, hvor de blev overvåget.

Journalisters optagelser med skjult kamera er som udgangspunkt ulovlig, men Pressenævnet og domstolene kan vurdere, om optagelserne må offentliggøres, hvis offentlighedens interesse i den pågældende sag er vigtigere end hensynet til de ansatte. 

 

Andre typer overvågning

Hvis I kommer ud for, at der bliver overvåget af fx en journalist, eller hvis arbejdsgiver har sat kamera op, opfordrer vi til, at I kontakter FOA Social- og Sundhedsafdelingen, så vi sammen kan løse udfordringen.

Læs, hvad du som tillidsrepræsentant kan gøre for at få en dialog om overvågning på arbejdspladsen.


Læs mere om reglerne for overvågning/kontrolforanstaltninger fra arbejdsgivers side her: Kontrolforanstaltninger (forhandlingsfaellesskabet.dk)