Særligt til tillidsvalgte

Pas på guldet - fra opsigelse til fastholdelse

Vi har brug for at fastholde alle kræfter på arbejdspladserne. Manglen på uddannet sundhedspersonale er stor, og rekruttering er mange steder en udfordring.

En stor del af sundhedspersonalet bruger deres uddannelser i alt for kort tid, fordi de bliver syge og slidte af at gå på arbejde. Undersøgelser viser, at en social- og sundhedshjælper i gennemsnit bruger sin uddannelse i 8 år på arbejdsmarkedet.

I FOA Social- og Sundhedsafdelingen oplever vi, at medlemmer, som kunne være blevet fastholdt i deres jobs bliver afskediget.

Vi ønsker, at alle dele af organisationen diskuterer og bliver klar over vigtigheden af medarbejderfastholdelse. Vi ønsker en proces, hvor fastholdelsespolitik bliver diskuteret med alle ledere med personaleansvar samt alle tillidsvalgte. Gerne med udgangspunkt i fagforeningens udkast til fastholdelsespolitik.

Download værktøj

Her kan du downloade udkast til sagsfremstilling i MED og udkast til politik og finde inspiration til handleplan og forløb.