Særligt til tillidsvalgte

Valg og registrering af tillidshverv

Find blanketter og skemaer til valg, registrering, ændringer og ophør af tillidshverv her på siden.

Hvis du er nyvalgt, hvis der sker ændringer i dit tillidshverv eller hvis du stopper som tillidsvalgt, skal FOA Midt- og Vestjylland have besked. Find de blanketter du skal bruge i forbindelse med valg, ændringer og ophør af tillidshverv her.