Tillidsvalgt i FOA Køge

Her finder du information og indhold fra din lokale fagforening til dig som tillidsvalgt. 

Særligt for tillidsvalgte

Forhåndsaftaler for FOA Køge

Du kan finde forhåndsaftaler fra FOA Køge herunder. Har du spørgsmål om lokal- og forhåndsaftaler, kan du kontakte afdelingen på telefon 4697 1600.

Hjælp til opgaverne fra FOA Køge

Din aftale med FOA Køge

Har du indgået en aftale med FOA om dine opgaver, kan du finde den her sammen med dine udviklingsmål og tilbudte læringsaktiviteter. Du kan også lave personlige informationsmaterialer med værktøjet.

Kontakt FOA Køge