Særligt til tillidsvalgte

Kontaktpersoner for tillidsvalgte i FOA/KLS

Kontakt en af de nedenstående, hvis du har spørgsmål til lokalaftaler og forhåndsaftaler.

Afdelingsformand

Mimi Bargejani

Tlf.: 4697 1519 / 2192 5817

Mail: ymyb@foa.dk