Særligt til tillidsvalgte

Kontaktpersoner for tillidsvalgte i FOA Horsens

Kontakt en af de nedenstående, hvis du har spørgsmål til lokalaftaler og forhåndsaftaler.

Social- og Sundhedssektoren

Rikke Cnota
Mail: ricn@foa.dk

 

Pædagogisk Sektor

Sanne Nielsen
Mail: sani@foa.dk

 

Kost- og Servicesektoren 

Janet Glyngfeldt Philipsen
Mail: jagl@foa.dk

 

Teknik- og Servicesektoren 

Torben Slot
Mail: slot@foa.dk