Særligt til tillidsvalgte

Tjekliste til Arbejdstilsynets tilsynsbesøg

Det er en god idé at forberede tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. Her er en tjekliste med ti gode råd til, hvad I skal være opmærksomme på og gøre før under og efter et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at en arbejdsplads overholder reglerne i arbejdsmiljølovgivningen og er dermed med til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Som udgangspunkt kommer Arbejdstilsynet på besøg ud fra modellen om et risikobaseret tilsyn. Det betyder, at der foretages en risikovurdering af virksomheden. Virksomheden kontaktes herefter af Arbejdstilsynet, når det er tid til tilsynsbesøg. Arbejdstilsynet giver en melding om, at de kommer på tilsynsbesøg indenfor 1-4 måneder. 

Arbejdstilsynet kan også komme på tilsyn som en del af en særlig tilsynsindsats, eller hvis I tager kontakt til dem om et arbejdsmiljøproblem. 

Selvom ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanten ikke er til stede på dagen for tilsyn, kan Arbejdstilsynet beslutte at gennemføre tilsynet alligevel.

Hent tjeklisten til Arbejdstilsynets tilsynsbesøg

Se mere om risikobaseret tilsyn på Arbejdsmiljø i Danmarks hjemmeside