Særligt til tillidsvalgte

Tjekliste til vurdering af arbejde med skiftende vagter - din rolle som tillidsvalgt

Udfyld tjeklisten og lav en samlet vurdering af, om arbejdet er tilrettelagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt på jeres arbejdsplads. I kan også skrive forslag til konkrete ændringer og handlinger ind i skemaet. 

I kan skrive jeres svar, vurderinger og forslag til ændringer direkte ind i tjeklisten på computeren.

Åbn og udfyld tjekliste