Særligt til tillidsvalgte

Helbred og skiftearbejde - din rolle som tillidsvalgt

Læs her, hvad forskere har fundet frem til i forhold til helbred og arbejde i skiftende vagter. 

Generel helbredstilstand

Skiftende vagter giver større behov for hvile og restitution end fast dagarbejde, og det øger risikoen for infektioner. Når det skiftende arbejde inkluderer natarbejde, er alle helbredsrisici ved natarbejde aktuelle. 
Læs om natarbejde

Søvnforstyrrelser 

Søvnforstyrrelser hænger ofte sammen med, at arbejdsvagterne ligger for tæt på hinanden, så der ikke er tid nok til at få tilstrækkeligt med søvn mellem vagterne: 8 timer mellem to vagter giver for lidt søvn. Hvis fritiden mellem to vagter er mindre end 12 timer, er der ikke tilstrækkelig mulighed for få hvilet sig. 

Søvnforstyrrelserne kan også skyldes, at døgnrytmen bliver rykket, fordi medarbejderen skal stå op på forskellige tidspunkter. 

Psykiske belastninger 

Skiftende vagter giver træthed, manglende koncentration, engagement samt faldende aktivitetsniveau. 

Arbejdsulykker 

For lidt søvn påvirker reaktions- og koncentrationsevnen, adfærden ændres og bliver langsommere. Derfor er der større risiko for fejl og ulykker. 

Familie-, fritids- og socialt liv 

Arbejde i weekender udgør en særlig udfordring for det sociale liv og for familielivet.