Særligt til tillidsvalgte

Væsentlige regler om natarbejde - din rolle som tillidsvalgt

Reglerne for natarbejde reguleres af EU-direktivet om arbejdstid og af Arbejdsmiljøloven. 

Se EU-direktiver og lovgivning der har at gøre med: