Særligt til tillidsvalgte

Helbred og natarbejde - din rolle som tillidsvalgt

Natarbejde påvirker helbredet, sikkerheden på arbejdspladsen og balancen mellem privatliv og arbejde. Det er en udbredt misforståelse, at man vænner sig til natarbejde. Tværtimod tager generne til med alderen. 

Typiske belastninger, gener og sygdomme ved natarbejde er:

Søvnforstyrrelser 

Helbredsproblemerne hænger generelt sammen med, at søvnen forringes. Natarbejdere sover typisk i kortere tid og med dårligere søvnkvalitet. To ud af tre natarbejdere klager over søvnproblemer. Sammenhængende søvn af høj kvalitet er vigtig for menneskets biologiske, fysiologiske og psykiske processer, og forstyrrelse af søvnen kan derved direkte eller indirekte føre til fysiske og psykiske lidelser. 

Brystkræft 

Undersøgelser tyder på, at der kan være en øget risiko for brystkræft blandt ansatte kvinder med natarbejde. Det hænger formodentlig sammen med, at natarbejdere har mindre af hormonet melatonin i blodet, fordi de ikke får så meget dagslys. Natarbejde anses ikke som årsag til brystkræft men som en faktor, som kan fremme væksten af en kræftsvulst. Det varer ca. 15 år at udvikle en kræftsvulst. 

Kræft blandt mænd med natarbejde 

Risikoen for at udvikle prostatakræft er tre gange så stor for mænd, der arbejder om natten. Risikoen for at udvikle andre alvorlige kræftformer i for eksempel lunger, bugspytkirtel, endetarm, tyktarm og lymfesystemet er omkring dobbelt så høj for mænd med natarbejde i forhold til mænd, der går på arbejde om dagen. 

Mavetarmsygdomme, herunder tarmkræft 

Appetitforstyrrelser, forstoppelse og diarre ses hyppigt blandt personer med natarbejde. 30-50 % af natarbejdere rapporterer symptomer på mavetarmbesvær - det er 2-5 gange hyppigere end dagarbejdere. Risikoen for mavesår er øget hos natarbejdere. Og natarbejde kan øge risikoen for tarmkræft. 

Psykiske belastninger 

Manglende søvn kan give stress. Dertil kommer symptomer som irritabilitet, rastløshed, tristhed, angst og nervøsitet. Ofte vil det også være sværere for personer med skiftende vagter at begrænse indtaget af kaffe og alkohol samt at stoppe med at ryge. 

Sukkersyge – diabetes

Natarbejde kan øge risikoen for sukkersyge (diabetes 2). Forskning tyder på at tilrettelæggelsen af natarbejde/skiftarbejde kan påvirke risikoen. 

Psykiske lidelser 

Der er fundet en mulig sammenhæng mellem natarbejde og depression og mani. Dette skyldes måske, at døgnrytmeforstyrrelser kan udløse disse sygdomme hos særligt disponerede. 

Arbejdsulykker 

Der er en veldokumenteret sammenhæng mellem natarbejde og risiko for arbejdsulykker - heriblandt voldsulykker. 

Hjertekarsygdomme 

Der er usikkerhed om sammenhængen mellem natarbejde og hjertekarsygdomme. I 1980erne fandt flere undersøgelser en øget risiko. Mulige årsager kan dels være usunde tobaks- og kostvaner, stresspåvirkninger og metaboliske ændringer som følge af døgnrytmeforstyrrelse. Der er dog senere undersøgelser, som ikke kan finde denne øgede risiko. 

Graviditet og reproduktion 

Kvinders infertilitet, spontan abort, for tidlig fødsel og nedsat fødselsvægt er under mistanke som mulige konsekvenser af natarbejde. 

Familie-, fritids- og socialt liv 

Ansattes familie-, fritids- og sociale liv, er udfordret af natarbejdet. En undersøgelse har vist, at 60 % af natarbejdere fandt tiden sammen med familien for utilstrækkelig hvorimod 45 % af dagarbejdere havde samme oplevelse. Nyere undersøgelser viser større risiko for samlivsbrud blandt ansatte med natarbejde, og som arbejder i skiftende vagter.

Fysiske og psykiske gener 

Natarbejde kan være årsag eller medvirkende årsag til: søvnbesvær, hovedpine, tristhed, problemer med fordøjelse og appetit, irritabilitet, nedsat energiniveau, almen utilpashed, smerter i led, trykken for brystet og rastløshed.