Særligt til tillidsvalgte

Arbejdstid i APV - din rolle som tillidsvalgt

En APV er et vigtigt redskab for arbejdspladsens forebyggende arbejde og som dokumentation for belastninger i arbejdet, herunder i forbindelse med arbejdstiden. APV'en er også et vigtigt redskab for dig som TR/AMR, når I fx skal forhandle lokalaftale om arbejdstid. 

Når I kortlægger arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med APV, bør I også forholde jer til arbejdstid.

I APV’en kan du og dine kolleger fx stille følgende spørgsmål vedr. arbejdstid i relation til arbejdsmiljøet: 

 • Er vagtplanen/mødeplanen tilrettelagt tilfredsstillende?

 • Har man som medarbejder passende indflydelse på sin vagtplan?

 • Er der passende forhold mellem bemanding og arbejdsmængde?

 • Tages der forholdsregler ved ansattes sygdom/fravær, fx i form af afløsning?

 • Foregår arbejdet under tempo-/tidspres? Hvor ofte og hvor længe ad gangen er det tilfældet?

 • Er der høje følelsesmæssige krav i arbejdet, fx ansvar for andres ve og vel?

 • Er der en voldsrisiko ved alenearbejde?

 • Er der voldsrisiko om natten?

 • Er der voldsrisiko i lange vagter?

 • Forekommer der ofte overarbejde?

 • Forekommer der inddragelse af fridage?

 • Har ansatte tilstrækkeligt med pauser i løbet af vagten?

 • Bliver ansatte ofte afbrudt i deres pauser?

 • Har ansatte helbredssymptomer, som helt eller delvist er forårsaget af natarbejde, arbejde i skiftende eller lange vagter?

 • Har ansatte gener af natarbejde, arbejde i skiftende eller lange vagter (fx søvnforstyrrelse, træthed og uoplagthed)?