Særligt til tillidsvalgte

Anbefalinger til tilrettelæggelse af arbejdet - din rolle som tillidsvalgt

Her er en række konkrete anbefalinger til, hvordan man bør tilrettelægge arbejdstiden.

Overordnede anbefalinger: