Særligt til tillidsvalgte

Renoveringer, ny- og ombygninger - din rolle som AMR

Uhensigtsmæssige valg i forbindelse med renoveringer, ny- og ombygningsprocesser kan medføre udfordringer i arbejdsmiljøet. Du har som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) en vigtig rolle gennem hele byggeprocessen. 

Som AMR vil du ofte opleve, at beslutningerne om ombygninger eller renovering bliver truffet på et andet niveau i organisationen end der, hvor du arbejder.

Derfor bliver du ikke altid automatisk inddraget i byggeprocessen. Heller ikke selvom det er din arbejdsplads, der bliver bygget om.

For eksempel kan HovedMED beslutte at renovere en fløj af plejehjemmet eller hospitalet, hvor køkkenet ligger.

Når beslutningen bliver taget af MED, bliver AMO naturligvis inddraget, men det betyder ikke, at alle de AMR’er, der arbejder i de berørte områder, vil blive hørt.   

 

AMR som vagthund

Derfor er det vigtigt, at du som AMR er opmærksom, når du hører noget om ombygninger eller renoveringer.

Og du skal sørge for at blive involveret, hvis det drejer sig om din arbejdsplads, og især hvis det drejer sig om en mindre faggruppe, som du repræsenterer, for eksempel rengøring, køkkenmedarbejdere eller teknik service-assistenter.  

 

Arbejdsmiljøgruppens opgave i byggesager

Ifølge arbejdsmiljøloven har du som AMR ikke nogen selvstændige ansvarsområder.

De opgaver, som du har i forhold til arbejdsmiljøet, varetager du i samarbejde med arbejdsmiljøgruppen. Det vil sige dig som AMR og lederen af arbejdsmiljøgruppen i fællesskab. 

Arbejdsmiljøgruppens overordnede opgave er at vejlede de ansvarlige for byggeprocessen om alle relevante arbejdsmiljøfaktorer.

Det kan for eksempel være om plads, materialer, støj, ventilation, lys og tekniske installationer. På den måde kan arbejdsmiljøgruppen være med til at sørge for et godt arbejdsmiljø både før, under og efter byggeprocessen. 

Arbejdsmiljøgruppen skal sørge for at inddrage alle relevante medarbejdergrupper i processen, så der kan tages hensyn til deres unikke arbejdsmiljøbehov. 

 

APV og nye lokaler

Når de nye eller ombyggede lokaler er taget i brug, skal arbejdsmiljøgruppen lave en ny APV, der skal sikre, at de valgte løsninger også virker i praksis.

Samtidig skal I undersøge, om der er opstået nye og uventede problemer. De problemer, I finder, skal hurtigst muligt rejses over for ledelsen, så de kan blive rettet. 

Husk, at så snart I kender planerne om de nye lokaler, kan I lave en risikovurdering og foreløbig APV. Jo hurtigere, I kan foreslå ændringer, desto større er chancen for, at ændringerne kan nå at komme med i byggeplanerne. 

Læs mere om APV og nye lokaler

Hvad er de nye lokaler godkendt til? 

Hvis I har brug for at vide, hvad de nye lokaler er godkendt til (hvilke aktiviteter, antal personer, der må opholde sig i lokalet på samme tid, ventilationsbehov, flugtveje med videre), så er dette skrevet ind i byggetilladelsen og ibrugtagningstilladelsen. 

Hvis dokumenterne ikke findes på arbejdspladsen, kan du som AMR få udleveret en kopi af alt relevant materiale på Teknisk Forvaltning i kommunen. 

 

Få hjælp til byggesagsbehandlingen i din FOA-afdeling

Byggeloven og især Bygningsreglementet kan være svære at læse. Så kontakt din FOA-fagforening, hvis I bliver i tvivl. 

Du skal være opmærksom på, at en lang række af bestemmelserne er strafsanktionerede. Det betyder, at din kommune kan forfølges og straffes, hvis bestemmelserne ikke bliver overholdt.

Din FOA-fagforening kan hjælpe med råd og vejledning, også hvis jeres sag skal og kan ankes.

AMR's rolle og opgaver