Særligt til tillidsvalgte

Forebyg fald og snubleulykker - din rolle som AMR

Snublen og fald på jobbet er skyld i hver femte alvorlige arbejdsulykke. Derfor giver det rigtig god mening at gøre en ekstra indsat for at forebygge fald- og snubleulykker på din arbejdsplads. Her er god viden og værktøjer til den opgave til dig som arbejdsmiljørepræsentant (AMR). 

Fald- og snubleulykker kan forebygges – ofte med enkle tiltag.

Faldulykker har ofte store personlige konsekvenser. Et knoglebrug repareres ofte med gips i nogle uger – og så tror mange, at det er dét! Men for rigtig mange - ikke helt unge - medfører et brud eller en stor forstuvning ofte nedsat bevægelighed i leddet bagefter. 

Det kan betyde smerter og øget risiko for slidgigt i forbindelse med arbejdet. Personligt kan det måske betyde, at hobbyen med at male porcelæn besværliggøres, eller at man aldrig komme til at jogge i skoven igen. Der er brug for, at vi tager snubleulykker lidt mere alvorligt. 

Mange faldulykker sker, efter at en kollega allerede har små-snublet inden. Derfor er det vigtigt, at I sørger for at få alle til at reagere, når de snubler over noget ude at falde – den næste, der kommer forbi, er måske ikke så heldig.

Sådan forebygger du

På Arbejdsmiljøweb finder du en samlet en oversigt over hyppighed, årsager og eksempler på ulykker inden for alle FOA’s brancher - og ikke mindst gode konkrete råd til, hvordan I kan forebygge fald- og snubleulykker. Materialerne er lavet af FOA, vores samarbejdspartnere i andre foreninger og arbejdsgiverne. 

Få gode råd om forebyggelse af fald og snubleulykker inden for FOA's brancher 

Hvis uheldet er ude

Hvis uheldet er ude, så kan du som tillidsvalgt være med til at hjælpe den kollega, der har været udsat for ulykken.  

Som AMR skal du være særligt opmærksom på, at arbejdsmiljøgruppen får analyseret ulykken i arbejdsmiljøgruppen og får iværksat forebyggende tiltag. 

Se tjekliste til håndtering af arbejdsulykker

AMR's rolle og opgaver