Særligt til tillidsvalgte

Forebyg sygefravær

Som TR eller AMR spiller du en rolle i at være med til at udforme en sygefraværspolitik, hvor forebyggelse af sygefravær bliver vægtet højt.

Forebyggelse af sygefravær skal prioriteres højt, når sygefraværspolitikken udformes

Alle – både ledere og kolleger – er interesseret i at nedbringe sygefraværet mest muligt. Især arbejdsrelateret sygefravær er et indsatspunkt for arbejdspladsen sammen med TR og AMR. Derfor bør forebyggelsen vægtes højt, når sygefraværspolitikken skal udformes. 

TR og AMR skal være med til at sikre at sygefraværspolitikken bliver brugt

TR og AMR har begge et ansvar for, at være med til at sikre, at arbejdspladsens sygefraværspolitik bliver brugt og kendt af medarbejderne. Ellers er der risiko for, at det kun består af flotte formuleringer, der bliver placeret på reolen i pæne mapper uden at blive brugt i praksis. 

Sygefraværspolitikken skal også omfatte de raske 

Når arbejdspladsen er ramt af sygefravær, går det ud over de raske. Derfor er det vigtigt, at der er udarbejdet retningslinjer for, hvordan arbejdet skal tilrettelægges med et reduceret personale eller med hjælp fra vikarer, når en kollega bliver syg. 

Eksempler på hvad der skal være klare retningslinjer for ved sygefravær:

  • Hvilke opgaver kan en vikar udføre? 
  • Hvilke opgaver kan udskydes? 
  • Hvem gør hvad? 

Klare retningslinjer skal sikre, at de raske ikke bliver overbebyrdet, så der opstår risiko for, at de også bliver syge. Klare aftaler forebygger tillige usikkerhed og dårligt psykisk arbejdsmiljø. 

Hvad gør du, hvis sygefraværspolitikken ikke fungerer? 

Hvis sygefraværspolitikken ikke fungerer i praksis, skal du tage det op i MED - enten hvis du selv sidder med i MED-udvalget eller via den repræsentant på arbejdspladsen, der gør det.