Særligt til tillidsvalgte

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse - rollen som tillidsvalgt

Én gang om året skal I have en drøftelse i arbejdsmiljøorganisationen på arbejdspladen eller i MED/AMO, hvor I blandt andet beslutter, hvad I særligt skal have fokus på omkring arbejdsmiljøet i det kommende år. 

En arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde følgende punkter:

  1. Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år. 

  2. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå. 

  3. Vurdere om det foregående års mål er nået. 

  4. Fastlægge mål for det kommende års samarbejde. 

  5. Hvis I er under 10 ansatte og ikke har en arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden. 

  6. Hvis I er 10 ansatte eller mere, skal I drøfte kompetenceudviklingsplanen for 
    medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen.

Hvem har ansvaret for afholdelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse? 

Arbejdsgiver har ansvaret for, at der hvert år bliver gennemført en arbejdsmiljødrøftelse. Men som AMR kan du være med til at huske din arbejdsgiver på, at drøftelsen skal afholdes. 

Hvem skal deltage i arbejdsmiljødrøftelsen? 

Arbejdsmiljørepræsentanten og de øvrige medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal deltage i arbejdsmiljødrøftelsen.

Læs Arbejdstilsynets guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse 

AMR's opgaver før, under og efter arbejdsmiljødrøftelsen