Forbundsformænd for Husligt Arbejder Forbund gennem tiden

Husligt Arbejder Forbund blev stiftet i 1904 som De Samvirkende Danske Tjenestepigeforeninger. I 1992 blev forbundet fusioneret med Dansk Kommunal Arbejderforbund under navnet Forbundet af Offentligt Ansatte, som senere skiftede navn til FOA.

Formand for HAF, Margit Vognsen: 1986-1992
Margit Vognsen
Formandsperiode:
1986-1992
Formand for HAF, Bodil Mogensen: 1980-1986
Bodil Mogensen
Formandsperiode:
1980-1986
Formand for HAF, Lilli Frederiksen: 1979-1980
Lilli Frederiksen
Formandsperiode:
1979-1980
Formand for HAF, Ruth Kristensen: 1966-1979
Ruth Kristensen
Formandsperiode:
1966-1979
Formand for HAF, Marie Nielsen: 1953-1966
Marie Nielsen
Formandsperiode:
1953-1966
Formand for HAF, Andrea Jørgensen: 1938-1953
Andrea Jørgensen
Formandsperiode:
1938-1953
Formand for HAF, Wilhelmine Jørgensen: 1927-1938
Wilhelmine Jørgensen
Formandsperiode:
1927-1938

I perioden 1914-1919 var der fire formænd:

  • Fridag Langwagen
  • Hansigne Sandberg
  • Marie Olsen
  • Margrethe Agerby

Herefter overtog Marie Christensen atter formandsposten frem til 1927

Stifter af HAF, forbundsformand Marie Christensen: 1899-1927
Marie Christensen
Formandsperiode:
1899-1927