Anbefalinger mangler fuldt stop for profitmageres gevinst på samfundets sårbare

Ekspertudvalgs anbefalinger til bedre udgiftsstyring på det specialiserede socialområde rummer godt nyt og gammelt skidt. Især savner FOA et opgør med privates profit på velfærd til sårbare mennesker.

Grundlæggende mangler man at tage fat om nældens rod i de anbefalinger, som et ekspertudvalg under Torben Tranæs netop har fremlagt og som skal sikre en bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde. For godt nok er der blandt anbefalingerne gode forslag, som vil kunne få sætte farten ned på de stigende udgifter til området og samtidig sikre de sårbare borgere, det hele handler om en bedre hverdag. Men man mangler fortsat at tage et regulært opgør med en af de helt store kilder til de stigende udgifter – nemlig, at private kan trække profit ud af driften til sig selv.

Sådan lyder kritikken fra FOA efter det såkaldte Tranæs-udvalg nu har fremlagt anden del af sine anbefalinger.

”Der er både godt nyt og gammelt skidt i anbefalingerne, når man sammenligner med de første meldinger, vi fik fra udvalget for knap et år siden. En god nyhed er, at ekspertudvalget klokkeklart siger, at når det handler om borgere med komplekse problemer, mennesker, som også er udadreagerende, er der behov for en indsats, som ikke bare er en vare, man kan finde på hylden hos en privat udbyder. Det er en kompleks opgave og kommunerne skal selv kunne udbyde relevante botilbud til de allermest sårbare,” siger Tanja Nielsen, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA, som samlet organiserer knap 15.000 medlemmer inden for området, både social- og sundheds- og pædagogisk personale.

”I stedet for alene at pege på, at kommunerne bør hjemtage opgaven med at skaffe fagligt stærke botilbud til de mest sårbare mennesker, burde anbefalingerne også rumme et fuldt stop for, at private kan trække penge ud til deres investorer. Især når vi ved, at det er de private tilbud, som driver den største udgiftsvækst,” siger formand for den pædagogiske sektor Kim Henriksen.

Samtidig undrer de to sektorformænd sig over, at anbefalingerne ikke vil gøre op med anlægsloftet, som gør det vanskeligt for kommunerne at etablere de relevante tilbud, men alene foreslår, at kommunerne som i Økonomiaftalen 2024 får mulighed for at låne midler hertil.

FOA er også fortsat bekymret for at Serviceloven omskrives, så det i højere grad understreges, at der skal tages hensyn til økonomien, ligesom Ankestyrelsen anbefales at tage hensyn til økonomi. For selv om økonomihensyn ikke må ”tilsidesætte faglige vurderinger af, hvad der er nødvendigt,” sker det allerede i dag, og en efterlevelse af anbefalingerne vil alene øge legitimiteten heraf.

Blandt de bedre anbefalinger er en indførelse af takster, som kan øge gennemsigtigheden af, hvad der betales for, ligesom et takstloft kan hjælpe til udgiftsstyring på det såkaldte selvmøderområde, som ofte drives af private.

”Der er flere interessante anbefalinger, og vi glæder os også over, at den gennemgående tone er, at borgerne skal mødes med de tilbud med den rette faglighed. Men det kræver, at vi får den specialeplan, som Socialministeriets evaluering af specialområdet pegede på behovet for snart to år siden. Så den skal vi have udarbejdet med det vons,” siger Tanja Nielsen.

”Herfra ser vi frem til sammen med de andre organisationer i samarbejdet Sammen om Handicap, som socialministeren står i spidsen for, at drøfte de mange interessante anbefalinger,” siger Kim Henriksen.


Kontakt

Sektorformand Kim Henriksen, telefon: 31 62 32 33

Hent billede

Kontakt

Sektorformand Tanja Nielsen, telefon: 22 59 07 35

Hent billede i høj opløsning