Den forkerte medicin fra Lars Løkke

Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer i fremtiden. Desværre er regeringens forslag til sundhedsreform ikke løsningen, mener FOA.

"Lars Løkkes sundhedsreform er det forkerte svar på det rigtige spørgsmål," siger FOAs forbundsformand Mona Striib.

"Spørgsmålet er både rigtigt og vigtigt: Hvordan forbedrer og bevarer vi et sundhedssystem for alle i en nær fremtid, hvor vi ser antallet af opgaver vokse eksplosivt. Blandt andet på grund af den demografiske udvikling. Vi mangler allerede mange social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger og mange flere vigtige sundhedsansatte. Den udfordring løser Løkkes papir- og strukturøvelse ikke," forklarer Mona Striib.

Væk med demokratiet
Den fremlagte sundhedsreform vil afskaffe det direkte demokratiske element i sundhedsvæsenet og erstatte det med udpegede bestyrelser og mere central styring.
"Jeg kan frygte en fremtid, hvor diverse sundhedsordførere hver morgen står op og tænker: Hvad skal jeg forlange af indgreb på sundhedsområdet i dag? På samme måde som vi i dag oplever det på udlændigeområdet," fortæller Mona Striib.

Hun påpeger, at den store strukturreform i 2007, som centraliserede Danmark på en række områder, var resultatet af både et langvarigt kommissionsarbejde og en folkelig debat. Denne gang er processen foregået bag lukkede døre mellem ganske få topembedsmænd og politikere.

"Så store og gennemgribende samfundsreformer bør ikke foregå bag lukkede døre i små sluttede kredse. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at alt det hemmelighedskræmmeri skyldes, at Løkke godt ved, at sagkundskaben vil dumpe hans nye reform," siger Mona Striib.

Flere besparelser
Reformforslaget indeholder også konkrete bud på besparelser og effektiviseringer under den nye struktur. Regeringens mål er, at der i 2025 skal være 500.000 færre sygehusbesøg og 40.000 færre indlæggelser om året.

"Det ligner desværre den type teknokratiske skrivebordsøvelse, som allerede presser patienter og ansatte i hele sundhedsvæsenet. Det er en fin drøm og et godt salgsargument, men det er ikke realistisk og det giver bange anelser, for hvad der ellers ligger af luftkasteller i Løkkes plan," mener Mona Striib.

FOA-formanden fortæller, at sundhedsvæsenet efter mange år med store krav til produktivitet og effektivitet er blevet presset helt i bund. Der er brug for en genopretning, og for at pengene følger med befolknings- og velstandsudviklingen.

"Lad os lægge regnearkene til side et øjeblik, og i stedet begynde med at løse de opgaver, der ligger lige for," siger Mona Striib.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning