Pressemeddelelse

Udtalelse: Pipfuglekurser afløses af massiv aktivering

FOAs A-kasses Delegeretmøde forsamlet den 14. december 2010 i København 2010 har vedtaget denne udtalelse:

Kritikken af tåbelige jobsøgningskurser blev så omfattende, at beskæftigelsesministeren blev tvunget til at reagere. Men ministerens svar fører uundgåeligt til offentlige løntilskudsjob, virksomhedspraktikker og tab af ordinære arbejdspladser i massivt omfang.

Ministerens svar på den massive kritik af fjollede jobsøgningskurser blev at ændre på refusionen. Fremover får kommunerne kun 30 % i refusion for aktivering i vejledning og opkvalificering. Resten må de selv betale. Et andet og mere givtigt svar havde været at kræve større kvalitet.

En højere refusion, nemlig 50 %, gives fremover til aktivering på arbejdspladser i ansættelse med løntilskud og virksomhedspraktik.

FOAs A-kasse frygter derfor, at jobcentrene fremover sender endnu flere aktiverede ud på FOAs arbejdspladser. Og frygten har god grobund. En ny spørgeskemaundersøgelse fra KL viser, at 94 % af jobcentrene vil sende flere i privat virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Men de private arbejdsgivere kan ikke tvinges, og derfor ender bolden som altid hos det offentlige.

Det er ikke lige det, vi har brug for, udtaler FOAs A-kasse forsamlet til delegeretmøde den 14. december 2010.

Arbejdsløsheden stiger og stiger. På et år er den næsten fordoblet. Vi oplever her og nu det paradoks, at kommunerne fyrer medarbejdere med den ene hånd og ansætter ledige med tilskud med den anden. Det er simpelthen ikke acceptabelt.

Det giver det barokke resultat, at FOAs A-kasse får flere og flere ledige. Dels som følge af fyringerne, dels som følge af flere aktiverede på FOAs arbejdspladser.

Stort set alt trækker i den forkerte retning. Godt nok giver ordinær uddannelse samme refusion som aktivering i løntilskud. Men kommunerne er ikke meget for at bruge ordinær uddannelse, fordi de mener, det er for dyrt.

FOAs A-kasse mener, at FOAs ledige medlemmer, og mange andre med dem, har brug for uddannelse, hvis de skal bide sig fast på morgendagens arbejdsmarked.

Vi giver ikke op. FOAs A-kasse vil fortsat presse på alt, hvad vi kan, for at vores medlemmer kommer i perspektivrig aktivering. Og perspektivrig handler om at have målet for øje, nemlig hvad der skal til for, at ledige får et rigtigt job, ikke den højeste refusion. Ikke mindst jobrotation er et godt redskab til på en og samme tid at forbedre de ansattes kompetencer til gavn for brugerne og samtidig give de ledige chancen for at arbejde i en periode.