Thomas Enghausen
Thomas Enghausen bliver første mandlige næstformand i FOA

Ny topledelse skal tegne fremtidens FOA

Omfattende udskiftning er i gang i FOAs top. Arvtageren af forbundsformand Mona Striibs næstformandspost er valgt uden kampvalg og kongres, mens flere valg venter forude.

Allerede nu står det klart, at det bliver 41-årige Thomas Enghausen, der fra den 6. juni kan sætte sig på næstformandsposten i FOA og som dermed afløser Mona Striib, der sidst i april blev valgt som forbundsformand.

Baggrunden er, at han som den eneste havde meldt sit kandidatur inden for fristen. Det fik hovedbestyrelsen i FOA til mandag at beslutte at aflyse den ekstraordinære kongres, som der alene var indkaldt til for at afholde næstformandsvalg.

”Jeg har fået mange positive tilkendegivelser og varme håndtryk, både på de sociale medier og på det møde, hvor det blev besluttet, hvor der også var masser af klapsalver,” siger Thomas Enghausen, der som mangeårigt medlem af hovedbestyrelsen selv deltog i hovedbestyrelsesmødet.

Ligesom det er første gang, at FOA har fået en kvindelig formand, bliver det med den nye næstformand første gang en mandlig næstformand.

Enghausen er uddannet pædagog og kommer fra en post som formand for almenområdet i den københavnske pædagogiske fagforening, LFS og har i flere år været medlem af FOAs hovedbestyrelse og pædagogisk sektorbestyrelse.

To nye sektorformænd
Flere store ændringer er på vej på de posterne i FOAs øverste lag. I juni fratræder sektorformændene Karen Stæhr og Gina Liisborg begge – Karen Stæhr for at gå på pension, Gina Liisborg for at gå på efterløn. Der skal derfor vælges nye formænd for såvel Social- og Sundhedssektoren samt Kost- og Servicesektoren. Eneste kandidater på disse poster er nuværende næstformand for Social- og Sundhedssektor Torben Klitmøller Hollmann og Pia Heidi Nielsen, sektorformand i Kost-Service i FOA Sydsjælland.

Hvem der skal overtage posten som næstformand for sosu-sektoren vil der til gengæld blive kampvalg om. Her opstiller både portør Dennis Vagtborg og sektorformanden i Nordsjælland Vinni Jakobsen. Valget vil ske den 20. juni på et ekstraordinært årsmøde.

Ud over de nye ansigter som sektorformænd vil forbundets politiske ledelsesmøder blive udvidet. Hidtil har ni personer med formand, næstformand, fire sektorformænd samt tre forbundssekretærer deltaget i møderne. Fremover vil også de fire sektorers næstformænd deltage.

”Det er et stort ønske for mig at have så stærk en forbundsledelse som muligt og have de enkelte faggrupper så solidt repræsenteret, som vi kan. Det får vi også ved at lade flere fra ledelsen komme tydeligt på banen med deres egen fagekspertise,” siger forbundsformand Mona Striib, der af samme grund vil lade flere stemmer tegne forbundet i den offentlige debat.

Fagforeninger skal vise styrke
Fordelingen af de konkrete ansvarsområder afgøres på et seminar, som afholdes den 27. juni.

Frem til da glæder Thomas Enghausen til at træde ind i sin nye næstformandsrolle:

”Vi har lige set ved overenskomstforhandlingerne, hvordan vi stod skulder ved skulder både på tværs af fag og offentligt og privatansatte. Det sammenhold skal vi dyrke endnu mere. Det er der brug for med de skrabede budgetter, der bliver lagt i kommuner og regioner. Der er grænser for, hvad vi kan stå på mål for. Det er det, vi som fagforeninger skal ud og vise,” siger Thomas Enghausen.