Bestyrelsesmøde 15.-16. december

FOA SOSUs bestyrelse vil fremover efter hvert bestyrelsesmøde udgive give en kort orientering om nogle af de punkter, bestyrelsen beskæftigede sig med på mødet. Formålet er at give fagforeningens medlemmer et billede af bestyrelsens arbejde.

På det seneste møde blev der samlet op på generalforsamlingen i november, hvor fagforeningens fokuspunkter for det kommende år blev vedtaget.

Et af fokuspunkterne er løn, herunder de igangværende overenskomstforhandlinger på det offentlige område, hvor det vil være bestyrelsens opgave i samarbejde med tillidsrepræsentanterne at indstille til forbundets hovedbestyrelse, hvilke af fagforeningens, der kan komme i spil i forbindelse med en eventuel strejke.

Andre fokuspunkter er bl.a. problematikken omkring kommunernes brug af ufaglærte, indsatsen for at rekruttere flere til uddannelserne og fastholdelse af elever, hvor bestyrelsen leverede input til det videre arbejde i fagforeningens daglige politisk ledelse.

Et fast punkt på bestyrelsens dagsorden er fagforeningens arbejdsmiljøindsats. Vigtigt i denne sammenhæng er uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanterne. Mange af fagforeningens uddannelsesaktiviteter har måttet aflyses på grund af corona, men vil snarest blive genoptaget i en eller anden form, eventuelt virtuelt.

Også organisering og fastholdelse af medlemmer er et fast punkt på bestyrelsens dagsorden. Blandt andet blev der på mødet orienteret om, at opkald til medlemmer, der i fare for at ryge ud på grund af manglende betaling af kontingent, er en succes og fastholder mange.

Bestyrelsen havde desuden den første drøftelse af fejringen af 1. maj 2021. Den kommer forhåbentlig til at foregå på Godthåbsvej og i Fælledparken, hvis ikke plan B – en virtuel fejring – må tages i brug.

I en så udfordrende tid, må der indimellem tænkes alternativt og skiftes spor. Bestyrelsen har mod på alle udfordringerne og har taget opgaverne til sig.

Næste møde finder sted 23.-24. februar, hvor bestyrelsen blandt andet skal diskutere fagforeningens holdning til en eventuel ny forbundsstruktur.