Camilla Pedersen har aldrig været bange for at bruge sin ret til at ytre sig
Foto: Anne Guldager

Du har ret til at råbe op

Der mangler SOSU-stemmer i den offentlige debat. Men mange tør ikke fortælle om deres vilkår og oplevelser i medier, fordi de er bange for arbejdsgiverens reaktion.

”Hvorfor hører man aldrig fra dem på gulvet?”

Mange undrer sig med rette over, at for eksempel SOSU-medarbejderes stemmer er sjældne i den offentlige debat, og ofte får medierne skylden.

Men måske er det ikke hele sandheden?

”I FOA SOSU bliver vi faktisk ganske ofte kontaktet af medier, der beder om hjælp til at finde en menig medarbejder inden for vores område”, fortæller faglig sekretær Camilla Pedersen.

”Det kan for eksempel være et medie, der gerne vil have en medarbejders perspektiv på besparelser på ældreområdet. Her er det jo medarbejderne, der er eksperterne, men desværre har vi ofte meget svært ved at finde en, der vil stå frem”.

Frygter arbejdsgiveren

Camilla Pedersen tror, at det blandt andet bunder i, at mange frygter for arbejdsgiverens reaktion, hvis de går ud offentligt og peger på problemer.

”Jeg tror ikke, at alle tænker over, at de har ytringsfrihed og heller ikke, at de kan være med til at skabe forandring, hvis de bruger den”, gætter hun.

”Men i virkeligheden er det jo historierne ude fra den virkelige verden, som er de interessante at få fortalt. Jeg tror, at jo tættere, man er på de oplevelser, der er ude i virkeligheden, jo mere lytter politikere og befolkning”.

Selv har Camilla Pedersen ikke holdt sig tilbage for at råbe op, når hun har følt, at der var behov for det.

”Det har jeg gjort mange gange, særligt da jeg var ude i plejen”.

”Jeg har brugt min ytringsfrihed for eksempel, når jeg stødte ind i uretfærdigheder. Eller når jeg følte, at der var nogle dokumentationsopgaver, som jeg udførte for systemets skyld og ikke for borgerens eller mine kollegaers skyld. Jeg har også brugt mine egne erfaringer med at have ondt i ryggen til at argumentere for en differentieret pensionsalder”.

Meningsdanner-kursus

For at få flere til at bruge deres stemme i den offentlige debat, udbyder FOA SOSU i efteråret et ”meningsdanner-kursus” på tre dage. I første omgang udbydes kurset dog kun til tillidsrepræsentanter.

”Vi tror, at tillidsrepræsentanterne er dem, der måske har nemmest ved eller mest mod på at træde frem, så vi starter dér. Men det er ikke udelukket, at vi tilbyder det til almindelige medlemmer på et senere tidspunkt”, siger Camilla Pedersen, der selv har deltaget i et lignende kursus.

”Det gav mig endnu mere mod på at stå frem og nogle helt konkrete værktøjer til for eksempel at skrive et læserbrev. Og så lærte jeg at træne mine argumenter ved også at sætte mig ind i modpartens perspektiv”, fortæller hun.

Samtalen er vigtig

Camilla Pedersen har både skrevet debatindlæg til aviserne, opslag på sociale medier, deltaget i debatter i radio og TV og været i ”Go’ Morgen Danmark”, og hun har altid taget telefonen, når en journalist ringede og bad hende uddybe et synspunkt.

”Jeg har aldrig haft nogen dårlige oplevelser ved at stå frem”, fortæller hun.

”Selvfølgelig er der folk, der har været uenige i det, jeg har sagt. Men det er også fair nok. Det vigtigste er jo, at vi har en samtale om det”.

 

 


 

 

Dine rettigheder:

Offentligt ansatte:

Kontrollen med det offentlige er i alle borgeres interesse, og derfor har du som offentligt ansat ret til at ytre dig om arbejdsmæssige forhold.

Hvis for eksempel kommunen har planer om generelle besparelser på plejehjemmet, og du mener, det vil gå ud over plejen og omsorgen for de ældre, har du samme ret til at udtale dig offentligt som andre borgere.

Det samme, hvis der for eksempel er skåret ned på bemandingen om aftenen på hospitalet, og du mener, at det er uforsvarligt.

Det er vigtigt, at du gør det klart, at du taler på egne vegne, og du må ikke bruge institutionens eller forvaltningens brevpapir. Udtalelser på vegne af arbejdspladsen er forbeholdt ledelsen eller andre, der på forhånd har fået kompetence til at udtale sig.

Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du skal orientere din leder, inden du bruger din ytringsfrihed og udtaler dig til pressen. Din leder må heller ikke beskylde dig for at være illoyal – hverken fordi du går til pressen, eller fordi du ikke har orienteret ledelsen på forhånd. Når det er sagt, kan det af hensyn til den gode dialog være fornuftigt at orientere den nærmeste leder og din tillidsrepræsentant i forvejen.

Ud over at du selvfølgelig skal overholde din tavshedspligt og ikke komme med oplysninger om konkrete patienter eller borgere, skal de oplysninger, du kommer med, naturligvis være korrekte. Du skal ikke gå til pressen med rygter, før du har undersøgt, om de har hold i virkeligheden.

Hvis du kommer med urigtige oplysninger eller glemmer den gode tone, kan du risikere, at din ledelse betragter det som et samarbejdsproblem – og så kan det få konsekvenser. Men dine udtalelser skal være meget grove, før det bliver fyringsgrund.

 

Privatansat:

Din grundlovssikrede ret til at ytre dig gælder også, hvis du er privatansat, men du er i højere grad begrænset af hensynet til virksomheden.

Du må ytre dig som privatperson om for eksempel politik på ældreområdet, men du skal som privatansat være forsigtig med at ytre dig negativt om din arbejdsplads.