Pårørende - forstyrrelse eller fornøjelse

En af de store overraskelser, når man arbejder med arbejdsmiljø, er, HVOR meget de pårørende fylder i arbejdsmiljøet.

Hver gang talen falder på pårørende, bliver der spidset ører – der bliver lyttet til snakken om, hvordan man dog skal forholde sig til de pårørende.

Vi hører selvfølgelig mest om de besværlige pårørende. De belastende og grænseoverskridende. Dem, der var svære at tackle for personalet. Ja vi oplever ligefrem nogle gange frygt for de pårørende.

Typisk føler dem, vi taler med, sig magtesløse og alene, og vi oplever flere der fortæller, hvordan nogle kolleger er ”gode” til at håndtere de pårørende, og andre har svært ved det. Som fagforening vil vi virkelig gerne have det rigtige svar parat og hjælpe med en løsning.

Hvorfor er det så svært at håndtere de besværlige pårørende, når vi oplever den ene verdensmester efter den anden og et beundringsværdigt godt kollegialt samarbejde i forhold til at håndtere besværlige borgere?

Det er jo, fordi vi ofte går alene med håndteringen af de pårørende, hvorimod vi har fællesskab og professionalisme i forhold til borgerne. Og lige her ligger løsningen.

Vi skal vende fokus, så vi kan bruge den samme professionalisme i forhold til pårørende, som vi bruger til borgerne, og vi skal gøre det til et fælles anliggende.

Tænk engang: Halvdelen af de pårørende føler sig magtesløse, 45 procent føler sig deprimerede og 38 procent føler sig udbrændte. Det viser en undersøgelse fra foreningen Pårørende i Danmark.

Der er ikke noget at sige til, at nogle pårørende en gang imellem opfører sig lidt tosset. Det er vi vist mange der har gjort, når vi er pressede i forhold til dem, der virkelig betyder noget, nemlig vores kære, som det ikke altid er let at overlade i andres hænder.

Ved at vende blikket og se på pårørende som mennesker i nød i stedet for som en irriterende faktor, kan vi lære at håndtere det. Selvom de pårørende er velfungerende mennesker, der kan alt muligt i andre sammenhænge, er situationen som pårørende ikke altid let.

Vi skal derfor i kollegagruppen i fællesskab tage stilling til, hvordan vi sammen på arbejdspladsen håndterer de pårørende professionelt og med omsorg for de udfordringer, de nu engang har. Så lover vi, at pårørende fremover bliver mere fornøjelse end forstyrrelse, og at arbejdsmiljøet vinder.

Det handler altså om:

  • Se på de pårørendes situation, og forhold jer professionelt til der, hvor de er som pårørende
  • Husk at tale om, hvordan I gør som kollegagruppe, så I har fællesskab og ved, hvad der forventes af jer

Vi mennesker kan klare rigtig meget – men ikke alene. Vi har brug for sammenhold og fælles fodslag for at få det til at fungere.

Vil du vide mere om denne tilgang til pårørende? Så kom til et af vores fyraftensmøder hvor du kan lære meget mere.

Du kan også læse mere om samarbejde med pårørende her: Få et bedre samarbejde med pårørende i hjemmeplejen | VPT

Med ønsket om et godt arbejdsmiljø.