Teddy Rukundo
Forældre bør tale med deres børn om, hvad det betyder at være med i et fagligt fællesskab, mener Teddy Rukundo.
Foto: Anne Guldager

"Lad mig bare prøve"

Da der manglede en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, sprang Teddy Rukundo til uden at vide noget som helst om, hvad det indebar.

Teddy Rukundo havde været i hjemmeplejen i Lyngby-Taarbæk i ni år, da han blev prikket på skulderen.

Prikket kom fra fællestillidsrepræsentant Jannie Hagbo, som foreslog Teddy Rukundo at stille op, da aftenvagten fik mulighed for at få en ekstra tillidsrepræsentant (TR).

”Det havde jeg aldrig selv tænkt over. Jeg vidste ingenting om det at være tillidsrepræsentant, men Jannie kendte mig fra vores gamle arbejdsplads og mente, at jeg ville være god til det”, fortæller Teddy Rukundo.

Han bad om tid til at tænke over det, men der gik ikke ret lang tid, før han var klar med et svar: ”Lad mig bare prøve”.

”Jeg tænkte, at hvis mine kolleger ikke blev tilfredse med mig, kunne de jo bare vælte mig igen”.

Spændende at være talerør

Det var især muligheden for at få indflydelse, der lokkede.

”Jeg syntes, det lød spændende at få lov at være talerør for mine kolleger og være med til at skabe en god arbejdsplads med et godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø. Jeg havde måske selv gået og brokket mig lidt i krogene, men nu fik jeg muligheden for at gøre noget i stedet for”, siger Teddy Rukundo, der afsluttede sin TR-grunduddannelse i FOA SOSU i december 2022.

”Jeg har lært rigtig meget på grunduddannelsen. Det er spændende at opdage, at man har en masse rettigheder, som man ikke kender, og som lederne måske heller ikke kender. Lederne kan risikere bare at gøre som de plejer, uden at vide, at det er forkert. Det kan man som tillidsrepræsentant være med til at lave om på”.

Kollegerne er glade

Efter Teddy Rukundo blev valgt som tillidsrepræsentant for aftenvagten, har en organisationsændring medført, at han nu også repræsenterer kolleger i dagvagt.

”Hvis jeg skal tale med ledelsen, skal det ske om dagen, og jeg skal også være synlig over for mine kolleger i dagvagten, men heldigvis bor jeg ikke så langt væk”, siger Teddy Rukundo, der oplever, at han har sine kollegers fulde opbakning – også selvom TR-rollen indimellem betyder, at han må være væk fra arbejdspladsen i forbindelse med kurser og konferencer.

”Kollegerne er glade - også når jeg er væk - for de kan se, hvad jeg kommer tilbage med, og at det er noget, der gavner dem”.

”Men det er nok sværere, hvis man er tillidsrepræsentant et sted, hvor der er mange, der ikke er medlemmer af fagforeningen. Så kan de ikke se meningen med, at man skal være væk”.

Svært at overbevise voksne

Som tillidsrepræsentant er en af opgaverne at tale med kolleger, der ikke er medlemmer, og prøve at få dem med i fællesskabet, men det er ikke altid lige let, erkender Teddy Rukundo.

”Jeg har organiseret nogle, men det er svært at overbevise voksne, hvis de kun tænker på, hvad de kan spare her og nu. Jeg synes, at det ville være bedre, hvis forældre taler med deres børn om det at være del af et fagligt fællesskab, og hvis børnene fik undervisning om fagbevægelsen i skolen”.

Selv har Teddy Rukundo tre børn på henholdsvis 14, 12 og 8 år.

”Vi taler om fagforeningen derhjemme, så de ved godt, hvad fællesskabet er. Men jeg var selv medlem i 14 år uden rigtig at vide, hvad jeg kunne bruge det til”, griner han.

Teddy Rukundo er glad for, at han tog imod det lille prik på skulderen.

”Indtil videre har jeg kun haft positive oplevelser, og så længe jeg har mine kollegers opbakning, bliver jeg ved. Jeg kan ikke svigte deres tillid. Jeg ved ikke, om jeg ville kunne finde på at skifte arbejdsplads en dag, men så må jeg jo se, om jeg kan finde en arbejdsplads, hvor de mangler en tillidsrepræsentant”.

 

 


 

Uddannelse af tillidsrepræsentanter

Hvert år starter ca. 70 tillidsrepræsentanter på FOA SOSUs grunduddannelse. Grunduddannelsen i FOA SOSU er betydeligt længere end i de øvrige FOA-afdelinger og andre faglige organisationer.

Foruden grunduddannelsen bliver FOA SOSUs tillidsrepræsentanter løbende tilbudt en lang række kurser, der kan klæde dem endnu bedre på til opgaven.


 

En OK fagforening

Som medlem af FOA SOSU er du medlem af en OK-fagforening. En OK-fagforening er en fagforening, der indgår overenskomst (OK), og som kender dit fag og din branche.

OK-fagforeninger er repræsenteret på arbejdspladserne af lokale tillidsrepræsentanter, der hjælper, hvis du har spørgsmål om for eksempel løn eller arbejdstid. Og hvis der opstår problemer, kan tillidsrepræsentanten tage sagen op over for ledelsen. Tillidsrepræsentanten kan også hjælpe, hvis du bliver syg eller får andre problemer, som har med arbejdet at gøre.

Kontakt FOA SOSU, hvis du er i tvivl om, hvem der er din tillidsrepræsentant.