Liselotte Guldbæk Ellebjerg
Kun en enkelt gang har Liselotte Guldbæk Ellebjerg overvejet at stoppe som tillidsrepræsentant
Foto: Anne Guldager

Det ene år tog det andet

Liselotte Guldbæk Ellebjerg har været tillidsrepræsentant i 22 år. Udfordringer har der været masser af, men også en stor tilfredsstillelse over at kunne gøre en forskel for kollegerne.

”Ja, hvorfor er jeg egentlig blevet ved så længe?”.

Liselotte Guldbæk Ellebjerg tøver, da hun bliver spurgt om, hvad der har fastholdt hende i rollen som tillidsrepræsentant i hele 22 år.

”Det ved jeg faktisk ikke”, siger hun, men snakker sig alligevel frem til en forklaring, mens interviewet skrider frem.

Blandt andet handler det om, at hun og de øvrige tillidsrepræsentanter i Region Hovedstadens Psykiatri har et godt netværk.

Men det handler – selvfølgelig – især om at kunne gøre en forskel, både i forhold til den enkelte kollega og i forhold til fællesskabet.

Skrev daglige postkort

Man skal kende vejen for selv at kunne finde Liselotte Guldbæk Ellebjerg kontor, der ligger helt oppe under taget på Frederiksberg Hospital. Hun deler det med tillidsrepræsentanter fra andre faggrupper, men det kan man ikke se på opslagstavlen, der er tæt pakket med FOA-materiale.

Blandt andet er der blevet plads til FOAs ”Aktivist-håndbog”, som giver tip til, hvordan man med utraditionelle metoder kan få befolkning og beslutningstagere i tale.

Nogle af metoderne afprøvede den garvede tillidsrepræsentant og hendes daværende suppleant, da de for 10 år siden stillede sig i spidsen for en kamp mod en planlagt lukning af et psykiatrisk femdøgns-afsnit.

”På trods af en meget høj patienttilfredshed, var afsnittet flere gange truet af lukning i forbindelse med besparelser. Så pludselig en dag, fik vi at vide, at nu var det alvor, og vi skulle lukke”, fortæller hun.

Hele personalet var ulykkelige, men i stedet for at sætte sig ned i et hjørne og græde, tog de kampen op.  

”Vi tog en flot kage med ”Bevar afdeling F3A” med til politikerne i Regionsrådet og var rundt med afskedskager til centerledelsen. Vi havde fat i TV Lorry, vi satte bannere op, og vi skrev breve til politikerne og daglige postkort til hospitalsledelsen for at gøre opmærksomme på, hvor gode vi var. Og så endte det jo faktisk med, at vi ikke blev lukket. Det viste sig, at det godt kunne betale sig at kæmpe”.

Afdelingen lukkede så alligevel et par år senere, da hele psykiatrien fusionerede, men havde medarbejderne ikke taget kampen op, var det sket tidligere.

Svært at nå det hele

Da Liselotte Guldbæk Ellebjerg i tidernes morgen startede som tillidsrepræsentant, varetog hun interesserne for kollegerne på tre afdelinger. Siden har strukturændringer på ledelsesniveau medført, at hun i dag fordeler sin tid som tillidsrepræsentant mellem hele ni afdelinger.

Med ni afdelinger har Liselotte Guldbæk Ellebjerg fået sværere ved at leve op til sine egne ambitioner om at være synlig alle steder.

Af andre udfordringer nævner hun, at der fra ledelses-side er kommet et øget fokus på sygefravær og en mere skærpet tone. Derfor deltager Liselotte Guldbæk Ellebjerg oftere som bisidder for en kollega, der er indkaldt til samtale med ledelsen.

Overvejede at stoppe

Selvom Liselotte Guldbæk Ellebjerg indimellem må bruge lidt af sin fritid for at kunne nå det hele, har hun kun en enkelt gang overvejet at stoppe som tillidsrepræsentant, fortæller hun.

”For 10-15 år siden fik vi en ny ledelse. Jeg blev jeg kaldt til møde med vores daværende centerchef uden at vide, hvad det handlede om. Da jeg så kommer derop, sidder der også chef-lægen og udviklingschefen. De kom med en masse af kritikpunkter i forhold til min måde at være på, og jeg blev rigtig ked af det. Hvis jeg havde vidst, at samtalen skulle handle om min adfærd, ville jeg have taget nogen med, så jeg ikke sad der alene”.

Konflikten endte dog godt efter endnu et møde, hvor også vicedirektøren og HR-chefen deltog.

”Jeg troede, at nu skulle jeg fyres, men det gik stik modsat, for jeg fik simpelthen så meget medhold”.

Tak for hjælpen

Inden konflikten fik en lykkelig udgang, nåede Liselotte Guldbæk Ellebjerg at overveje, om det måske var tid til at sige farvel og tak og overlade posten som tillidsrepræsentant til en anden.

”Men så gik tiden”, siger hun og griner lidt.

I løbet af de 22 år har hun mødt medlemmer, der har haft urealistiske forventninger til, hvad en tillidsrepræsentant kunne hjælpe med, og som derfor har været utilfredse, men heller ikke det har skræmt hende væk.

”Heldigvis hører det til sjældenhederne. Som regel er kollegerne glade for min hjælp. Og når man får en mail fra et medlem med tusind tak for hjælpen, så bliver man jo glad”.

 


 

Uddannelse af tillidsrepræsentanter

Hvert år starter ca. 70 tillidsrepræsentanter på FOA SOSUs grunduddannelse. Grunduddannelsen i FOA SOSU er betydeligt længere end i de øvrige FOA-afdelinger og andre faglige organisationer.

Foruden grunduddannelsen bliver FOA SOSUs tillidsrepræsentanter løbende tilbudt en lang række kurser, der kan klæde dem endnu bedre på til opgaven.


 

En OK fagforening

Som medlem af FOA SOSU er du medlem af en OK-fagforening. En OK-fagforening er en fagforening, der indgår overenskomst (OK), og som kender dit fag og din branche.

OK-fagforeninger er repræsenteret på arbejdspladserne af lokale tillidsrepræsentanter, der hjælper, hvis du har spørgsmål om for eksempel løn eller arbejdstid. Og hvis der opstår problemer, kan tillidsrepræsentanten tage sagen op over for ledelsen. Tillidsrepræsentanten kan også hjælpe, hvis du bliver syg eller får andre problemer, som har med arbejdet at gøre.

Kontakt FOA SOSU, hvis du er i tvivl om, hvem der er din tillidsrepræsentant.

OK-mærket