Arbejdsglæde – ja tak, men hvordan?

”Jeg har haft en god dag på arbejdet, når jeg har nået det, jeg skulle, og fået hjulpet de mennesker, jeg arbejder med – det er arbejdsglæde for mig!”

Den sætning hører vi igen og igen i forbindelse med vores arbejdsmiljøarbejde i FOA SOSU.

Det er en kilde til stor glæde, når vi hjælper andre og kommer i mål med vores opgaver, sådan er vi mennesker nu engang indrettet.

Men hvorfor forsvinder arbejdsglæden? Svaret er, at arbejdsglæden typisk forsvinder, når arbejdet bliver for krævende i forhold til hvad vi har at give. ”Man kan ikke give noget, man ikke har”, og når vi oplever at vi ikke kan opfylde de krav, der stilles til os, begynder frustrationerne.

Test rammerne for din arbejdsglæde i skemaet øverst på siden. 

På arbejdspladsen kan I arbejde med at skabe gode vilkår for arbejdsglæden ved at blive bedre til punkterne i testen.

”Jamen er det ikke for meget at forlange?” tænker du måske - det korte svar er nej. Hvis I på din arbejdsplads arbejder med at forbedre punkterne, så lover vi, at det bliver en gevinst for alle: Medarbejdere, ledere, borgere og patienter - og ikke mindst de mennesker, som vi omgiver os med privat, når vi har fri.

Punkterne er de samme, som Arbejdstilsynet netop har udgivet i den nye vejledning i forhold til høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. Men de kan bruges som tjekliste i alle brancher.

Der er ikke nogen af os, som går på arbejde for at have en dårlig dag, blive slidt ned og skabe konflikter. Men når arbejdspladsen sejler og ikke giver os de rammer, vi har brug for, sniger det negative sig ofte ind, fordi vi bruger alt for mange kræfter på hele tiden at forholde os til hvordan, hvornår og hvor godt vi skal gøre vores opgaver.

Kig på listen i testen igen, hvad er I gode til på din arbejdsplads? Er der nogle steder, hvor der er plads til forbedring? Hvordan kan du hjælpe dig selv, dine kolleger eller dine medarbejdere med at få mere arbejdsglæde?