Vi har sat rekord

Formand Tina Græsteds leder fra medlemsbladet FOA SOSU nr. 2 2023

I har alt for travlt. I mangler kolleger og især uddannede, dygtige kolleger.

Derfor valgte generalforsamlingen i november sidste år, at fagforeningens arbejde skal have fastholdelse og rekruttering som udgangspunkt for alle politiske indsatser.

Manglen på faglært arbejdskraft er ikke et problem, der kan løses med et snuptag, men vi arbejder efter devisen ”mange bække små”.

For eksempel skubber vi på for flere senioraftaler.

Vi arbejder også med at forbedre vilkår for elever og praktikvejledere.

Vi gør en indsats for, at arbejdsgiverne bliver opmærksomme på de muligheder, der er for finansiering af kompetenceudvikling af medarbejderne.

Vi taler med arbejdsgivere om fleksibel arbejdstid, så arbejds- og fritidsliv kan hænge samme.

Og vi forhandler lokalløn, så lønnen afspejler jeres kompetencer og funktioner.

Når jeg skriver i overskriften, at vi har sat rekord, handler det desværre om det stik modsatte af fastholdelse.

Der er nemlig tale om en rekord i antal afskedigelsessager.

Vi har aldrig i den tid vi har registreret antallet af afskedigelsessager i fagforeningen haft så mange, som vi havde i januar 2023.

Tallene var steget i alle kategorier, men langt de fleste har været begrundet i sygdom.

Januar var abnorm, men også i februar var tallet langt højere end normalt.

Det er, som om HR-afdelingerne ikke har opdaget problemet. De handler stadig som for 10 år siden, hvor der var ”for mange” af os, og der stod en anden parat til at overtage jobbet, når en blev afskediget.

Det er simpelthen tid til at gøre op med sygefraværspolitikker, som handler om hvordan man komme af med syge medarbejdere. Tiden er inde til, at der i stedet for laves politikker på, hvordan kolleger, der har været syge, kan komme værdigt tilbage til arbejdspladserne.

Det bør være slut med at opsige elever i prøvetiden - "bare for en sikkerhed skyld" - hvis de måske ikke kan tage uddannelsen på normeret tid.

Der skal i det hele taget gøre op med brug og smid væk-kulturen og opbygges en investeringskultur. Ellers får vi ikke vendt skuden og får et sundhedsvæsen, som fungerer.