Længst er ikke nødvendigvis bedst

SOSU H’s direktør Jeppe Rosengård Poulsen erklærer sig enig i, at der bør være flere undervisere med en social- og sundhedsfaglig baggrund på SOSU-uddannelsen.

Andelen af undervisere med social- og sundhedsbaggrund på social- og sundhedsuddannelserne på SOSU H er meget lille sammenlignet med for eksempel antallet af sygeplejerske- og læreruddannede undervisere.

Det er naturligt, mener direktør Jeppe Rosengård, men glæder sig over en positiv udvikling.

”SOSU-uddannelserne har kun eksisteret i ca. 33 år – det er kort tid, hvis man sammenligner med andre fag. Når et fag er nyt, og der derfor ikke kan findes undervisere fra egne rækker, er det naturligt, at man ser sig om efter lignede fagligheder, der kan bygge fundamentet.  Men det ændrer sig efterhånden som faget vokser og får sin egen dna”, mener han

Identitet og faglig stolthed

Undervisere fra egne rækker på social- og sundhedsuddannelserne har betydning for udvikling af elevernes fagidentitet og faglige stolthed, mener Jeppe Rosengård Poulsen.

”Hvis eleverne udelukkende møder for eksempel sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter, der underviser ud fra eget fagområde, bliver det op til eleverne selv at samle trådene fra de forskellige fag og danne deres eget professionsbillede og fagidentitet”.

”En underviser med samme baggrund vil kunne hente eksemplerne fra den praksis, eleverne skal virke i og give eleverne et billede af, hvad de bliver til, når de er færdige - et forbillede”.

Skærpet fokus

Bestyrelsen på SOSU H har et ønske om, at der fremadrettet skal være flere, social- og sundhedsuddannede blandt underviserne, men der er ikke lagt en egentlig strategi for, hvordan det skal ske, siger Jeppe Rosengård Poulsen.

”Men alene det, at der er kommet et skærpet fokus på det, betyder noget. For eksempel hvis vi sidder med to lige kvalificerede ansøgere, vil det være en fordel for ansøgeren at have en baggrund fra social- og sundhedsuddannelserne”.

”Vi har nok en tendens her i landet til tænke, at den med den højeste uddannelse også er den bedst kvalificerede, men det er altid vigtigt at vurdere ud fra opgaven. Det ville for eksempel være utænkeligt, hvis det kun var læger, der underviste på sygeplejerskeuddannelsen, eller hvis tømrere kun blev undervist af arkitekter”, siger Jeppe Rosengård Poulsen.

”I mange situationer er det den med en erhvervsuddannelse, der kan bibringe mest, mens der andre gange er brug for de kompetencer, som en ansøger med en professionsuddannelse kommer med”.

Jeppe Rosengård Poulsen understreger, at undervisere med anden faglighed ikke kan undværes.

”Det er vigtigt, at man som elev også møder de fagligheder, man skal ud at samarbejde med. Således skabes der forståelse, perspektiver sammenhæng og nuancer i fagenes ligheder, forskelligheder og overlap”.

Læs også: 

Birgit Skog og Camilla Green Paulsen har begge valgt undervisning på SOSU H som karrierevej

Det går for langsomt med at få flere undervisere med SOSU-baggrund, mener faglig sekretær Janine Almy