Investering i en værdifuld faggruppe

Social- og sundhedsassistenterne på Herlev og Gentofte Hospital har med et nyt kompetenceudviklingsprogram fået adgang til ensartet og struktureret faglig udvikling.

”Vi er meget begejstrede”.

FOA SOSUs fællestillidsrepræsentant på Herlev og Gentofte Hospital, Lars Ole Jacobsen, udtaler sig helt uden forbehold, da han bliver bedt om sin mening om hospitalets nye kompetenceprogram for social- og sundhedsassistenter.

”Nu er der endelig et initiativ målrettet faglig udvikling af vores faggruppe. Det har vi ventet på i mange år”, siger han.

Formålet med programmet, der i februar blev rullet ud på hele hospitalet, er at sikre gennemsigtighed i forventninger til social- og sundhedsassistenternes kompetencer og adgang til kompetenceudvikling.

Enkelte afdelinger har haft sine egne programmer, men det er første gang, at der er udviklet et kompetenceprogram, der omfatter hele hospitalet.

En værdifuld faggruppe

I en artikel på hospitalets intranet kalder vicedirektør Helene Bliddal det en ”investering i en værdifuld faggruppe”.

”Med kompetenceprogrammet sætter vi fokus på at understøtte en betydningsfuld faggruppes muligheder for at udvikle sig og styrke deres faglighed”.

”Det har vi ærlig talt ikke været gode nok til tidligere. Men det retter vi op på nu og skruer op for den strukturerede kompetenceudvikling, som, vi ved, har en stor betydning for medarbejderes motivation og trivsel”, udtaler Helene Bliddal.

Programmet er inddelt i kompetencer inden for den grundlæggende sygepleje og kan benyttes af alle afdelinger og specialer, så der er en fælles forståelse af, hvilke kompetencer social- og sundhedsassistenter kommer med, hvis de rykker fra en afdeling til en anden.

Har ønsket det længe

Social- og sundhedsassistent Anne Meldgaard, der er ansat på Afdeling for Kræftbehandling, er glad for, at der nu findes en fælles ramme at tale og vurdere kompetencer ud fra.

”Det har længe været et ønske for mig og mine kolleger at have på skrift, hvilke kompetencer vi har, og også hvad ledelsen forventer af os”.

”Programmet åbner for at komme på fagligt relevante kurser og efteruddannelse. Den slags har der stort set ikke været noget af for vores faggruppe tidligere. Det er jeg sikker på vil have en positiv effekt på både den enkeltes faglighed og motivation”, siger Anne Meldgaard.

Tør ikke tro på det

Faglig sekretær i FOA SOSU Eva Lorenzen håber, at interessen for programmet kan brede sig til andre hospitaler.

”Hvis der i sidste ende kan brede sig en fælles opfattelse af social- og sundhedsassistenternes kompetencer på alle hospitalsafdelinger i regionen, vil det være et længe ventet nybrud”, siger Eva Lorenzen.

”Tænk, hvis den dag var forbi, hvor social- og sundhedsassistenterne skal opleve det ene øjeblik at måtte varetage en opgave for så det næste øjeblik få at vide, at det har de ikke kompetencer til. Man tør næsten ikke tro på det”.