Illustration Kamilla Wichmann

"ALLE burde have det her tilbud"

I Brøndby kommer social- og sundhedshjælpere på skolebænken, mens ledige fylder hullerne ud. Målet er både at fastholde faglærte og gøre nye interesserede i faget.

Sammenlignet med andre kommuner har Brøndby Kommune en meget lav andel ufaglærte på social- og sundhedsområdet.

Sådan skal det gerne blive ved med at være, og kommunen går derfor nye veje for at fastholde faglærte og tiltrække nye.

I et nyt projekt vikarierer ledige i jobrotation, mens alle Brøndbys hjemmehjælpere, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere med mindst fire års erfaring får tilbudt et 9 ugers kursus på SOSU H i Brøndby.

Det første hold på 25 medarbejdere har været igennem forløbet, og hold nummer to er i gang. I alt forventes ca. 200 medarbejdere at gennemgå kurset i løbet af projektperioden, der varer til og med 2026.

De ledige, der imens udfylder hullerne for de medarbejdere, som er på kursus, får mulighed for at snuse til faget, og håbet er, at flere får lyst til selv at tage en uddannelse på området.

Et FOA-projekt

Det er FOA SOSUs fællestillidsrepræsentant i Brøndby, Lone Gitte Hansen, der har taget initiativ til og er leder af projektet.

Typisk bruges jobrotationsordningen til uddannelse af ufaglærte, men da der kun er meget få ufaglærte ansat i Brøndby Kommune, fik Lone Gitte Hansen den ide at bruge ordningen i et projekt med opkvalificering af faglærte.

”Jeg har siddet som fællestillidsrepræsentant i ni år og har hele tiden savnet, at man tog efteruddannelse af social- og sundhedshjælperne alvorligt. At tilbyde en ambitiøs efteruddannelse viser, at faggruppen nu bliver set og anerkendt i højere grad”, mener hun.

Lone Gitte Hansen lægger vægt på, at projektet er opstået på initiativ af FOA.

”For mig som projektleder handler det især om, at vi kan fastholde opgaverne på social- og sundhedshjælpernes hænder, så de ikke bliver overtaget af andre faggrupper. Derfor er opkvalificering vigtig i takt med, at borgerne bliver mere komplekse”, mener hun.

Tager gerne 9 uger mere

Meliha Bagiran, 54 år, har to dage tilbage på skolebænken på SOSU H i Brøndby, da medlemsbladet taler med hende.

Det er 12 år siden, hun sidst sad på skolebænken under sin uddannelse til social- og sundhedshjælper, og det var derfor ikke uden bekymring, hun gik i gang med de ni ugers efteruddannelse.

”I den første uge tænkte jeg, hvad er det dog, jeg er gået ind til? Men nu har jeg det sådan, at hvis jeg kunne få ni uger mere, ville jeg sige ja med det samme”, siger hun med tydelig begejstring i stemmen.

Alle burde have tilbuddet

”Alle social- og sundhedshjælpere i alle kommuner i hele Danmark burde have det her tilbud”, mener Meliha Bagiran.

Hun ved, at nogle af hendes kolleger er bekymrede for, om de kan gennemføre kurset, og derfor har mest lyst til at sige nej tak, men der intet at bekymre sig om, forsikrer hun.

”Jeg er stærkt ordblind, og når jeg kan gennemføre, så kan andre også”.

”Jeg er virkelig glad for, at jeg sagde ja. Det har været både hyggeligt og lærerigt. Jeg fik ny viden, samtidig med at jeg blev bekræftet og anerkendt i min faglighed og alt det, jeg går og gør til hverdag. Nu har jeg endnu mere lyst til at blive i det her fag i mange år endnu”.

 


 

 

Hvad er jobrotation?

Formålet med ordningen om jobrotation er at virksomheder kan opkvalificere deres medarbejdere og samtidig give ledige mulighed for at få en fod inden for på arbejdsmarkedet.

Virksomheden udbetaler sædvanlig løn til den ansatte, der er på opkvalificering, og den ledige, der vikarierer, får overenskomstmæssig løn for de timer, som vedkommende er ansat i.

Arbejdsgivere får udbetalt jobrotationsydelse af jobcentret. Ydelsen udbetales til arbejdsgiveren for hver time, hvor en beskæftiget er i efteruddannelse, og der samtidig er ansat en vikar.

 


Brøndbyprojektet

Projektet med jobrotation og opkvalificering i Brøndby Kommune løber fra 2023-2026, hvor ca. 200 medarbejdere ventes at være opkvalificeret.

Målgruppen er social- og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere og sygehjælpere med mindst 4 års erfaring.

Det er en forventning, men ikke et krav at deltage.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem FOA, SOSU H i Brøndby og Brøndby Jobcenter – med FOA SOSUs fællestillidsrepræsentant Lone Gitte Hansen som projektleder.

Efteruddannelsen indeholder blandt andet emner som rehabilitering, velfærdsteknologi, medicinhåndtering, omsorg og kommunikation med borgere med demens og psykiske sygdomme samt pleje af kritisk syge borgere m.m.

Kurset foregår på fuld tid i en sammenhængende periode på 9 uger på SOSU H Brøndby.

Kursisterne modtager løn svarende til 37 timer pr. uge, uanset om de normalt arbejder på deltid.

Under kursisternes fravær vikarierer ledige i jobrotation. Alle jobrotationsvikariater indledes med fire ugers virksomhedspraktik for de ledige og et efterfølgende kursus på 8 uger på SOSU H. Derefter ansættes de ledige som jobrotationsvikarer i 18 uger.