Optakt til nye overenskomster

Formand Tina Græsteds leder fra medlemsbladet FOA SOSU nr. 3 2022

Kære kollega

Jeg håber, at du nyder sommeren, der jo heldigvis er hos os endnu.

I fagforeningen gør vi os klar til et travlt efterår med fornyelse af vores overenskomster.

Indsamlingen af medlemmernes krav til de private overenskomster kører i de næste måneder, og derefter skal der forhandles. De nye overenskomster skal træde i kraft pr. 1. april 2023. I FOA SOSU vedrører det især medlemmer i private hjemmeplejefirmaer og vikarbureauer.

FOA har med kampagnen ”mere lighed løfter os alle” også skudt kampagnen for fornyelsen af overenskomsterne i 2024 i gang. Her gælder det vores overenskomster på det offentlige område, dvs. Staten, regioner og kommuner.

”Mere lighed løfter os alle” er en kampagne, som tager udgangspunkt i at vi skal have gjort op med den lave løn i de kvindedominerede fag.

FOAs ønske er, at vi får hævet lønnen for dem, som får mindst, og som lige nu bliver hårdest ramt af den galoperende inflation - ud fra devisen om at en liter mælk koster det samme om man er højtlønnet eller lavtlønnet.

FOA fortsætter desuden kampen for, at vi får lønforhøjelser i kroner i stedet for procent, så forskellen mellem en høj og en lav løn ikke bliver større og større.

For at få denne kampagne godt ud at leve hos vores tillidsrepræsentanter, tager vi den 6.-7. september på løntræf i Fredericia sammen med andre FOA-tillidsrepræsentanter fra hele landet.

Derfor håber jeg, at du støtter op om at det er vigtigt at din lokale tillidsrepræsentant kommer afsted. At deltage i den slags er nemlig også arbejde - et vigtigt arbejde for fællesskabet.

For kun sammen gør vi forskellen.

God OK-kamp.

 


Lagt på den 05.07.2022