Lærke Thorup og hendes tillidsrepræsentant Betina Pedersen

Betina var der for mig

”Jeg er slet ikke vant til, at nogen er der for mig og vil hjælpe, ligesom Betina har gjort”, siger social- og sundhedshjælper Lærke Thorup.

Hun har med egne ord ”fået masser af lussinger” i sit 33-årige liv og fortæller blandt andet om en skoletid fyldt med skældud, hvor hun følte sig mobbet af lærerne, der ikke forstod, hvad hun kæmpede med.

Det vidste hun dårligt nok dengang. Det var nemlig først i en alder af 32 år, hun fik konstateret ADHD og fik en forklaring på, hvorfor det indimellem er så svært for hende at bevare overblikket og sortere i de mange indtryk.

Hjemme slås hun for at få hverdagen til at hænge sammen både for sig selv og familien, hvor også hendes datter har en diagnose. Og indimellem kokser det hele.

”Så er jeg nødt til vælge, om det er arbejdspladsen eller børnene, der skal have mine sidste kræfter”, forklarer hun.

Tjenstlig samtale var en fejl

I januar dumpede et brev ind i Lærke Thorups e-Boks. Hun var indkaldt til en tjenstlig samtale på grund af for meget fravær.

Det er her, tillidsrepræsentant Betina Pedersen kommer ind i billedet.

Lærke ringede til fagforeningen, der rådede hende til at hive fat i sin tillidsrepræsentant.

”Jeg blev tricket af, at der stod "tjenstlig samtale" i brevet til Lærke. Hvis det skal være noget, skal det være en fraværssamtale”, siger Betina Pedersen.

Hvor en tjenstlig samtale kan være første skridt mod en afskedigelse, handler en fraværssamtale om, hvordan fraværet kan forhindres, og om hvad arbejdspladsen kan gøre i den forbindelse.

Lærke Thorup havde en gang tidligere været til samtale om sit fravær, men Betina Pedersen kunne ikke se af referatet, at samtalen dengang havde rummet noget om, at der kunne tages særlige hensyn til Lærkes udfordringer.

Styr på reglerne

Betina Pedersen har været tillidsrepræsentant siden 2017 og før da suppleant i en årrække, så hun har styr på regler og paragraffer og har også tidligere hjulpet et medlem i nogenlunde samme situation.

”Det er noget af det, jeg har i min rygsæk”, som hun siger.

Den tjenstlige samtale blev aflyst, og samtalen kom til at handle om muligheden for at indrette arbejdet, så Lærke Thorup bedre kan overskue sin hverdag. Hun er gået ned i tid, og det er aftalt, at hendes vagter skal tilrettelægges, så der tages hensyn til, hvornår hendes mand er på arbejde.

På opfordring fra Betina Pedersen har Lærke Thorup desuden søgt om en såkaldt §56-aftale, der giver hendes arbejdsgiver mindre udgifter i forbindelse med sygefravær.

Om det vil være nok til at er nok til at fastholde Lærke på arbejdspladsen i det lange løb tør Betina Pedersen ikke garantere.

”Det er jo ikke sådan, at man er fredet, men jeg synes ikke, at arbejdsgiveren skal have lov til ikke at prøve”.

Får lyst til at give mere

Lærke Thorup vil stadig skulle slås med sin diagnose. Hendes til tider kaotiske tanker, manglende filter og problemer med at holde fokus og bevare overblikket forsvinder ikke.

Men med hjælp fra Betina Pedersen har hun fået indsigt i regler og rettigheder, og hun har fået nogle værktøjer, der hjælper hende til at sætte ord på sine udfordringer.

”Betina har vist mig, at der er nogen, der rent faktisk godt vil hjælpe og guide mig den rigtige vej. Hun har gjort, at man gider blive ved. Hvis man bare bliver slået i hovedet hele tiden, giver man op. Men når der er nogen, der prøver at hjælpe, får man lyst til at give lidt mere og prøve lidt mere”.

 


 

En OK fagforening

I tre uger i august/september deltager FOA sammen med en række andre faglige organisationer i kampagnen ”TR i OK fagforeninger”.

En OK-fagforening er en fagforening, der indgår overenskomst (OK), og som kender dit fag og din branche.

OK-fagforeninger er repræsenteret på arbejdspladserne af lokale tillidsrepræsentanter, der hjælper, hvis du har spørgsmål om for eksempel løn eller arbejdstid. Og hvis der opstår problemer, kan tillidsrepræsentanten tage sagen op over for ledelsen. Tillidsrepræsentanten kan også hjælpe, hvis du bliver syg eller får andre problemer, som har med arbejdet at gøre.

Kontakt FOA SOSU, hvis du er i tvivl om, hvem der er din tillidsrepræsentant.


Lagt på den 05.07.2022