Grib chancen!

Hvis du har et forslag til generalforsamlingen eller drømmer om en plads i FOA SOSUs bestyrelse eller som suppleant for fagforeningens to kritiske revisorer, skal vi have dit forslag eller kandidatur senest den 14. oktober kl. 12.

På FOA SOSUs generalforsamling den 11. november er der valg til flere poster i fagforeningen. Alle medlemmer, der ikke er fuldt ud overgået til en offentlig pension, kan stille op. 

Faglig sekretær

Som en af fagforeningens fire faglige sekretærer indgår man i den daglige politiske ledelse og har sin arbejdsplads i fagforeningen. De faglige sekretærer deler en række forskellige politiske ansvarsområder og er bindeled mellem fagforeningen og fællestillidsrepræsentanterne. Som faglig sekretær er man valgt for fire år.

Faglig sekretær Camilla Pedersen er på valg og modtager genvalg. 

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen har det overordnede politiske ansvar mellem generalforsamlingerne. Som medlem af bestyrelsen repræsenterer man alle medlemmer og ikke sin arbejdsplads eller sektor. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for fire år. I bestyrelsens arbejder deltager desuden to suppleanter, valgt for to år.

En bestyrelsespost er vakant og skal besættes for et år.

Bestyrelsesmedlemmerne Susanne Winsløw og Lene Tesdorph Jørgensen er på valg. Også 2. bestyrelsessuppleant Christina Salkvist Frederiksen er på valg. Alle tre modtager genvalg.

Revisorsuppleant

Fagforeningen har to valgte, kritiske revisorer samt en revisorsuppleant. Som kritisk revisor deltager man i bestyrelsens behandling af budget og regnskaber.

Der er valg til posten som revisorsuppleant, der i øjeblikket er vakant. Suppleanten er valgt for 2 år.

Fanebærer og -suppleant

Fanebæreren er den officielle bærer af FOA SOSUs fane ved diverse begivenheder i fagforening og forbund samt ved demonstrationer og lignende.

Begge poster er vakante.

Forslag og kandidater

Ønsker du at stille et forslag eller stille op til et valg, skal du meddele det skriftligt enten pr. email til gfsosu@foa.dk eller med posten til FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg. Meddelelsen skal være fremme i fagforeningen senest den 14. oktober kl. 12.

Offentliggørelse af forslag og opstillede kandidater finder sted efter fristens udløb på hjemmesiden og i fagforeningens nyhedsbrev.

 

 

 

Senest redigeret den 06.10.2021