Er du medlem det rigtige sted?

Hvis du er medlem af FOA SOSU, men for eksempel arbejder på et område, der har overenskomst med en anden organisation, vil FOA SOSU ikke kunne hjælpe dig i enhver situation.

Ikke alle medlemmer er opmærksomme på, at det kan være nødvendigt at skifte fagforening, hvis de skifter arbejdsområde.

Nogle ønsker bevidst at blive i den fagforening, de måske har et årelangt forhold til, selvom de skifter branche. Men det kan vise sig at være uheldigt.

Det var tilfældet for et medlem af FOA, der arbejdede på en arbejdsplads, hvor BUPL havde forhandlingsretten.

Medlemmet blev afskediget, men på grund af den forkerte organisering kunne FOA ikke forfølge sagen i det fagretlige system, og BUPL ønskede ikke at behandle en sag for et ikke-medlem.

Et andet eksempel kunne være en social- og sundhedsassistent på et hospital, der har skiftet til HK-området og derfor bør være organiseret i HK.

Husk derfor at overveje, om du står organiseret det rigtige sted, hvis dit arbejde har ændret karakter, eller du helt har skiftet branche.

Vi vil være kede af at se dig gå, men det er vigtigt for os, at du får den hjælp, du har behov for.