Tak fordi I råber

Formand Tina Græsteds leder i medlemsbladet FOA SOSU nr. 4 2021

Den 16. november skal vi til valg.

Vi skal stemme på dem, vi mener, der bedst kan varetage vores interesser i regioner og kommuner.

Min opfordring skal lyde, at du stemmer på et parti, der prioriterer velfærden. Det har vi brug for både som borgere og medarbejdere.

Som optakt til valget har jeg mødt nogle af de politikere, der stiller op. Nogle har inviteret sig selv på kaffe på Godthåbsvej, og andre er velvilligt stillet op, når de er blevet inviteret.

I september deltog jeg i et møde, hvor en sal fuld af FOA SOSU-medlemmer fra hjemmepleje, plejecentre og socialpsykiatri grillede deres kommunalpolitikere.

Jeg skriver "grillede", fordi jeg virkelig mener, at det var det, medlemmerne gjorde. Politikerne blev stillet til ansvar for de beslutninger, de tager, og de fik ikke bare lov til at tørre ansvaret for besparelser og forringelser af på Christiansborg, som de ellers gerne ville.

Jeg oplevede, at politikerne lyttede. Og jeg kunne se, at det rystede dem, da en medarbejder i hjemmeplejen fortalte om en hverdag, hvor borgere får aftensmad klokken 16.15, og andre bliver lagt i seng klokken 19, for at aftenvagten kan nå det hele.

Når man er derude – i hverdagen – kan det være svært at forstå, at dem, der vedtager budgetterne, ikke overvejer konsekvenserne af de beslutninger, de træffer.

En af de vigtigste opgaver for os i fagforeningen er at råbe politikerne op. Det prøver vi i alle de sammenhænge, vi kan komme til det.

Når det ikke er valgår, er det meget få politikere, der inviterer sig selv ind på Godthåbsvej. Men til gengæld går turene den anden vej. Vi inviterer os selv til det ene formelle eller uformelle møde efter det andet, og vi bliver som regel også taget godt imod og budt på kaffe.

Men kaffe er mildt sagt ikke nok. Der skal handling til, og herfra skal lyde en kæmpe tak til alle jer, der stiller jer forrest og råber sammen med os – på vælgermøder, i demonstrationer, i protestgrupper på Facebook, i læserbreve osv.

Bliv ved! Velfærden har brug for jeres stemmer, ikke kun den 16. november, men hver eneste dag, hvis vi skal have politikerne til at lytte.