Her hjælper ingen vaccine

Formand Tina Græsteds leder fra medlemsbladet FOA SOSU nr. 1, 2021

I januar måned skulle vi i FOA SOSU udtage arbejdspladser til en eventuel konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det offentlige område.

I alt 10 procent af FOAs arbejdspladser skal udtages, så FOA er klar til at varsle strejke, hvis forhandlingerne bryder sammen.

Mange spørger af gode grunde sig selv, hvordan vi skal kunne gå i konflikt midt i en sundhedskrise, hvor medlemmerne i forvejen ligger vandret på grund af egen eller andres smitte.

Det seneste år har ikke meget været, som det plejer, men vores vanskeligheder ved at udtage områder til konflikt adskiller sig desværre ikke så meget fra sidste gang, vi stod med opgaven.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 udsendte fagforeningen strejkevarsler i både kommuner og region.

Når dét sker, går arbejdet med at lave nødberedskabsaftaler sammen med arbejdsgiverne i gang, men flere steder måtte vi give fortabt og slette udtagne arbejdspladser fra listen igen.

På mange arbejdspladser både i kommuner og region levede den almindelige hverdag nemlig i forvejen ikke op til kravene for et nødberedskab.

Vi havde arbejdspladser med mange langtidssyge, mange ubesatte stillinger, mange ufaglærte og mange timelønnede vikarer.

Særligt slemt var det i aften- og nattevagterne i ældreplejen, men vi oplevede det også på en stor del af de medicinske og akutte afdelinger. Ingen opgaver kunne fjernes, og der var reelt ikke ansat fast personale nok til at få den almindelige hverdag til at fungere.

Vil vi kunne komme til at stå i den samme situation denne gang?

Ja.

Vil vi kunne give coronaen skylden?

Nej.

Forklaringen skal findes i en udsultet ældrepleje og et presset sundhedsvæsen. Begge steder er der skåret ind til benet, og der kan ikke tiltrækkes den nødvendige faglærte arbejdskraft.

Det har ikke en pind med corona at gøre, og politikerne må indse, at det ikke er noget, vi kan vaccinere os ud af.