Stod med en indtægt på 0 kroner

Dorte Brinkmanns kommune ville ikke give sig, før fagforeningen gik ind i sagen. Nu har kommunen blankt erkendt, at de begik en række fejl i beregningen af hendes sygedagpenge

I december 2018 viste de første tegn sig.

Dorte Brinkmann havde så mange smerter i sin ryg, at hun måtte gå hjem fra sit arbejde som social- og sundhedsassistent i et privat vikarbureau.

Hun vendte hurtigt tilbage til sit arbejde få timer pr. uge, men i april var smerterne så voldsomme, at lægen rådede hende til at sygemelde sig.

Derefter fulgte nogle turbulente måneder med lægeundersøgelser, kontakt med kommunens ydelsescenter og jobcenter – og ikke mindst forkert sagsbehandling og dårlig rådgivning.

Forløbet

Dorte Brinkmann havde indtil januar 2019 arbejdet for vikarbureauet på fuld tid, men på grund af smerterne i ryggen magtede hun fra januar til april kun at arbejde i gennemsnit 13,5 timer pr. uge og klarede sig med nød og næppe igennem økonomisk.

Da hun herefter blev sygemeldt i april, mente kommunen, at sygedagpengene skulle beregnes på baggrund af de 13,5 timers arbejde.

Økonomien hang dermed slet ikke sammen længere, og i kommunens jobcenter blev Dorte Brinkmann rådet til at søge kontanthjælp, fordi beløbet ville være større end dagpengene.

Det viste sig dog at være et meget dårligt råd, fordi hun ejer en kolonihave og derfor slet ikke var berettiget til kontanthjælp.

Der stod hun så - uden sygedagpenge, uden kontanthjælp og med en indtægt på 0 kroner.

Fik hjælp i fagforeningen

Dorte Brinkmann så derfor ingen anden mulighed end at raskmelde sig og kravle tilbage til få timers arbejde, selvom hun langt fra var rask. Men samtidig henvendte hun sig til sin fagforening, FOA SOSU.

”Jeg har før prøvet at gå til fagforeningen, da Rigshospitalet besluttede, at de ikke længere havde brug for sygehjælpere, og jeg derfor blev fyret. Så jeg vidste, at dér kunne jeg få hjælp”, fortæller Dorte Brinkmann.

Og det fik hun. Fagforeningen faldt over hele tre fejl i kommunens sagsbehandling:

Dorte Brinkmanns sygedagpenge skulle have været reguleret i forhold til fuld tid, fordi hun var fuldtidsforsikret i A-kassen og dermed ville have haft ret til fuld dagpengesats, hvis hun havde været ledig.

Hun skulle ikke have været rådet til at søge kontanthjælp.

Og hun skulle have haft supplerende sygedagpenge i perioden efter sin raskmelding, fordi hun kun magtede ganske få timer.

FOA SOSU kontaktede kommunen, og efter adskillige forgæves henvendelser og i sidste ende en formel klage, måtte kommunen langt om længe give fagforeningen ret i alle tre klagepunkter. Dorte Brinkmann har derfor fået efterbetalt hele det beløb, hun var berettiget til.

Kunne ikke have klaret det selv

I mellemtiden har Dorte Brinkmann fundet ud af, hvad der forårsagede de mange smerter. Årsagen var kræft i underlivet.

Da medlemsbladet FOA SOSU besøger hende, er hun netop blevet opereret. Hun er ved godt mod og ser frem til inden længe at kunne vende tilbage til det arbejde, hun elsker – denne gang som rask og ikke bare raskmeldt af nød.

Kampen mod sygdommen tager hun i stiv arm, men kampen mod kommunen kunne hun aldrig have taget selv, understreger hun.

”Jeg ville ikke være kommet i tanke om at klage. Sådan noget spekulerer jeg slet ikke i. Jeg ville bare have affundet mig med kommunens afgørelse. Jeg er glad for, at jeg er medlem af en rigtig fagforening".